Convocatòria d’ajuts de 1.000 euros per a empreses i autònoms de Gavà amb establiment obert al públic a la ciutat i afectades per un tancament total o quasi total de la seva activitat com a conseqüència de les mesures per a la contenció de la COVID-19

TERMINI PER PRESENTAR SOL·LICITUDS: DEL 19 DE DESEMBRE DE 2020 AL 15 DE FEBRER DE 2021

Des del dissabte 19 de desembre ja estaran disponibles els ajuts atorgats per l’Ajuntament de Gavà per a empreses i autònoms de Gavà amb establiment obert al públic a la ciutat de Gavà que s’han afectades per un tancament total o quasi total de la seva activitat com a conseqüència de les noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Es tracta de subvencions de 1.000 euros, que són complementàries als ajuts establerts per altres administracions. Aquests ajuts, s’atorgaran en ordre d’arribada de les sol·licituds que compleixin amb els requisits establerts, fins a exhaurir la partida inicialment prevista de 300.000 euros.

L’objectiu d’aquesta subvenció és que les persones treballadores autònomes i empreses, que tinguin establiment obert al públic a la ciutat de Gavà i que s’han vist afectades per un tancament total o quasi total de la seva activitat, durant un mínim de 15 dies, com a conseqüència de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC 8248, 16/10/20) i les subsegüents normatives vinculades, puguin fer front a les despeses de manteniment i reactivació del seu negoci, com ara el pagament de lloguer o hipoteca, préstecs, assegurances, subministraments bàsics, mesures aplicades per al comerç en línia o mesures de prevenció preses.

Qui se’n podrà beneficiar?

Es podran beneficiar d’aquest ajut les persona física autònoma o jurídica (societats mercantils, laborals i cooperatives) amb establiment obert al públic a la ciutat de Gavà, d’alta i degudament regularitzat:

 • que s’han vist afectades per un tancament total o quasi total de la seva activitat, durant un mínim de 15 dies, com a conseqüència de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC 8248, 16/10/20) i les subsegüents normatives vinculades,
 • amb un màxim de 50 treballadors/es
 • i haver patit una reducció del 50% en el volum d’operacions del mes de novembre de l’exercici actual, en comparació amb el mateix mes de l’exercici anterior, com a conseqüència dels efectes de la COVID-19*.

*En el cas de persona beneficiària amb una data d’inici d’activitat inferior a 1 any, a data 31/10/2020, restarà exempta d’aquesta acreditació, podent optar de forma directa a la subvenció, previ compliment de la resta de requisit

IMPORTANT: La relació d’activitats econòmiques susceptibles de ser elegibles es detallen en l’annex 1 de la convocatòria.

Les persones beneficiàries de la subvenció hauran de mantenir en funcionament l’activitat durant un termini mínim de sis mesos des de l’endemà de la resolució d’atorgament de la mateixa. Per altra banda, hauran de col·laborar amb l’administració en les actuacions de comprovació i disposar de la documentació justificativa durant un període de 6 anys.

Quines despeses seran subvencionables?

Els diners d’aquesta subvenció serviran per pagar les despeses necessàries pel manteniment o la reactivació de l’activitat habitual.

Concretament en els pagaments corresponents a:

 • Lloguers
 • Quotes d’hipoteques
 • Quotes de préstecs
 • Quotes d’autònoms
 • Serveis i subministraments bàsics (aigua, llum, gas…)
 • Serveis de gestoria o assessoria jurídica, econòmica, fiscal o tècnica
 • Costos laborals
 • Despeses de material i/o d’implantació de mesures de seguretat, protecció i salut de les condicions de treball.
 • Maquinari, programari i serveis necessaris per adaptar i realitzar la transició digital i també l’ecològica de l’activitat habitual objecte de subvenció

Quines despeses no seran subvencionables?

 • Obres d’instal·lació, remodelació o d’adequació dels locals
 • L’IVA de les factures
 • Els impostos indirectes equivalents quan siguin susceptibles de recuperació o compensació

Quina documentació s’haurà de presentar?

Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud acompanyada de la següent documentació:

 • Formulari de sol·licitud de la subvenció, segons model normalitzat, aquest inclou declaració responsable dels requisits i obligacions establerts a la normativa reguladora.
  • En cas de societats civils o persona jurídica (societats mercantils, laborals i cooperatives), el titular de la sol·licitud ha de ser la pròpia persona jurídica o persona representant legal de la mateixa. En aquest darrer supòsit, adjuntar còpia dels poders notarials per actuar en la seva representació.
  • En cas que la tramitació de la sol·licitud la realitzi un/a professional de la gestió, adjuntar l’autorització per a la realització de tràmits de la persona física o jurídica (societats mercantils, laborals i cooperatives) representada.
 • Declaració d’alta en l’IAE o declaració censal, relativa a l’activitat empresarial que es desenvolupa a l’establiment.
 • Certificat tributari de l’IAE. Per obtenir-lo, visitar la seu electrònica de l’Agència tributària a aquest enllaç
 • Les persones que tinguin negociada amb l’Administració una pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial, en relació amb els deutes tributaris i/o de Seguretat Social, documentació acreditativa d’aquesta prerrogativa especial.
 • Fotografies de l’establiment: una de l’exterior i una de l’interior. El pes màxim per arxiu és de 5 MB. Les extensions admeses són: jpg, .jpeg, .pdf, .png, .tiff.

La quantitat es pot veure reduïda en aquells casos en que la justificació de despeses no sigui suficient per justificar la totalitat de la subvenció. No podran ser objecte d’aquest ajut aquelles despeses que ja hagin estat subvencionades per part d’altres administracions.

Un cop adjudicat l’ajut, es notificarà a les persones interessades per mitjans electrònics. I s’abonarà el 100% de l’import en concepte de bestreta al compte bancari indicat a la sol·licitud per part de la persona beneficiària, amb la condició de que els requisits es justifiquin a posteriori; de lo contrari, l’Ajuntament es reserva el dret a revocar la subvenció i reclamar la quantitat abonada.

Per a conèixer tots els detalls podeu consultar les normativa reguladora o el document de preguntes freqüents que inclou un petit qüestionari amb què podràs comprovar l’acompliment dels requisits d’accés a les subvencions.

Com fer la sol·licitud?

La sol·licitud es podrà fer a partir a de dissabte 19 de desembre i fins al 15 de febrer de 2021 i es podrà fer només per mitjans electrònics a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Gavà, per lo que és imprescindible comptar amb un certificat digital o IDCat Mòbil. Si encara no el tens, t’expliquem com obtenir-lo.

Podeu consultar el document on expliquem pas a pas com dur a terme el tràmit de sol·licitud a la seu electrònica. Tot i així, si necessiteu suport en la gestió de la seu electrònica podeu fer una consulta al servei d’assistència telefònica integral per la tramitació electrònica de l’Ajuntament de Gavà.

Més informació?

Contacteu amb el Centre de Serveis a l’Empresa al T. 93 633 34 50 o per correu electrònic a cse@gava.cat.

Entrades relacionades:

Mans utilitzant un dispositiu mòbil.

Com obtenir el certificat digital?

T’expliquem com obtenir el certificat digital i agilitzar els teus tràmits.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: