Mesures Covid-19

Estic afectat per un ERTO, què he de fer?

 • Objecte: Tindràs accés a la prestació contributiva per desocupació, encara que et manqui el període de cotització necessari per a tenir accés a ella, fins al 30 de setembre de 2021 com a màxim
 • Convoca: Govern d’Espanya

Afectació d’un ERTO estant de baixa laboral per incapacitat temporal, maternitat o paternitat

 • Objecte: Si es trobeu en situació d’incapacitat temporal (IT) o de maternitat o paternitat, i us inclouen en un procediment de regulació d’ocupació de suspensió o reducció de jornada, no us afectaran les seves mesures fins la presentació de l’alta o finalització del període de descans per maternitat o el permís per paternitat.
 • Convoca: SEPE

Compatibilitat de les prestacions per desocupació amb el treball a temps parcial

 • Objecte: A partir de l’entrada en vigor del RDL 30/2020 de 29 de setembre, és a dir, a partir del dia 30/09/2020, quan les prestacions per desocupació reconegudes en l`àmbit dels ERTO’S es compatibilitzant amb la realització d’un treball a temps parcial no afectat per mesures de suspensió, no es reduirà de la quantia de la prestació la part proporcional al temps treballat.
 • Convoca: Govern d’Espanya

Treball a distància i Teletreball

 • Objecte: Regula el treball a distància, que es presti en un període de referència de tres mesos, amb un mínim del trenta per cent de la jornada, o el percentatge proporcional equivalent en funció de la duració del contracte.
 • Convoca: Govern d’Espanya

Compatibilitat de la pensió de jubilació dels professionals sanitaris amb el desenvolupament de la seva activitat professional

 • Objecte: Compatibilitat de la pensió de jubilació amb el nomenament com a personal estatutari previst pels professionals sanitaris, per la prestació de serveis, per requeriment de les autoritats competents. Aquesta compatibilitat es mantindrà en tant es mantingui el contracte de treball, o el nomenament estatutari, i com a màxim fins el 31 de desembre de 2021
 • Convoca: Govern d’Espanya

Mesures en l’àmbit de certificats de la formació professional per a l’ocupació

 • Objecte: Quan no sigui possible la realització efectiva dels Certificats de professionalitat en un àmbit empresarial de formació pràctica en centres de treball, les administracions competents podran autoritzar als centres que imparteixin aquests Certificats de Professionalitat a adoptar una sèrie de mesures

Normativa

 • Objecte: Les suspensions de contracte i reduccions de jornada que tinguin la seva causa directa en les pèrdues d’activitat com a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l’estat d’alarma,
 • Convoca: Govern d’Espanya

Disponibilitat excepcional dels plans de pensions

 • Objecte: Mesures urgents complementàries per a recolzar l’economia i l’ocupació, contempla la mesura de la disponibilitat excepcional dels plans de pensions davant la situació derivada de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
 • Convoca: Govern d’Espanya

Compatibilitat de la pensió de jubilació dels i les professionals que exerceixen la medicina i la infermeria, amb el desenvolupament de la seva activitat realitzada per a la gestió de la situació de crisis sanitària provocada per la Covid-19.

 • Objecte: Els professionals que exerceixen la medicina i la infermeria podran compatibilitzar la percepció de la pensió de jubilació fins al 31 de desembre de 2021, i que en virtut de nomenament estatutari o contracte laboral, prestin serveis tant en centres sanitaris públics com privats, amb l’objecte de dur a terme tasques dirigides a la lluita contra el COVID,
 • Convoca: Govern d’Espanya

Persones treballadores afectades per la malaltia després del període d’alarma

 • Objecte: Els treballadors i treballadores que presentin símptomes compatibles amb la Covid-19 o estiguin en aïllament domiciliari degut a un diagnòstic per la Covid 19 o que es trobin en quarantena domiciliària per haver estat en contacte estret amb alguna persona amb Covid-19 NO hauran d’anar al seu centre de treball.
 • Convoca: Govern d’Espanya

Mesures especials que les empreses han de posar a disposició dels treballadors/res per evitar la Covid 19 en l’entorn laboral

 • Objecte: Es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de Barcelona, Viladecans, El Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels i Gavà
 • Convoca: Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya.