Mesures tributàries

Mesures tributàries COVID-19

 • Objecte: Mesures definides per l’Agència Tributària amb motiu de la situació generada per la COVID-19
 • Convoca: Ministeri d’Hisenda i Funció Pública (Govern d’Espanya)
 • Paraules clau: #ajuts #ajudes #empresa #autonoms #autonomes #comerç #cooperatives

IVA i recàrrec d’equivalència a béns i serveis per combatre els efectes del SARSCoV-2

 • Objecte: Des del 24/12/2020 fins a 31/12/2022, s’aplicarà el tipus del 0% de l’IVA a:
  • Els lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de productes sanitaris per a diagnòstic in vitro del SARS-CoV-2 que siguin conformes amb els requisits establerts en la Directiva 98/79/CE del Parlament Europeu i del Consell.
  • Els lliuraments de vacunes contra el SARS-CoV-2 autoritzades per la Comissió Europea.
  • Les prestacions de serveis de transport, emmagatzematge i distribució relacionats amb els lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries, previstes en els dos apartats anteriors.
 • Convoca: Govern d’Espanya
 • Termini de sol·licituds: Des del 24/12/2020
 • Paraules clau: #ajuts #ajudes #empresa #autonoms #autonomes #comerç #cooperatives #IVA #hisenda

Ajornament i/o fraccionament de deutes no tributaris

 • Objecte: Durant el 2021 i 2022, es pot sol·licitar l’ajornament i/o fraccionament dels deutes per al reintegrament d’ajudes o préstecs concedits per l’Administració General de l’Estat, gestionades per les Delegacions d’Economia i Hisenda.
 • Convoca: Ministeri d’Hisenda i Funció Pública (Govern d’Espanya)
 • Termini de sol·licituds: Durant els exercicis 2021 i 2022, sempre que la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i les mesures adoptades per a controlar la seva propagació, hagin provocat períodes d’inactivitat de l’obligat al pagament, reducció en el volum de les seves vendes o interrupcions en el subministrament a la cadena de valor.
 • Paraules clau: #ajuts #ajudes #empresa #autonoms #autonomes #comerç #cooperatives #seguretatsocial

Acreditació de la reducció de la facturació per autònoms i autònomes que tributen per estimació objectiva (mòduls)

 • Objecte: Acreditació de la reducció de facturació dels autònoms i autònomes que perceben les prestacions per cessament d’activitat
 • Convoca: Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions i Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital
 • Paraules clau: #ajuts #ajudes #empresa #autonoms #autonomes #comerç #cooperatives #moduls #hisenda