Per a cooperatives, economia social i tercer sector

Els nous avantatges per a autònoms/es que t’interessa saber

Les ajudes per cessament d’activitat per a autònoms i autònomes s’estenen fins al 30 de juny de 2022 i s’aproven exempcions a la cotització per aquells/es que hagin percebut la prestació per cessament amb anterioritat.

FINANÇAMENT | Trobar finançament en temps de coronavirus

Una selecció de préstecs i crèdits que podeu demanar per al vostre negoci.

Dret de percepció del bo social de l’electricitat per cessament d’activitat o reducció d’ingressos

 • Objecte: El bo social de l’electricitat és un descompte a la factura elèctrica aplicable a determinats col·lectius. S’ha aprovat la inclusió d’altres persones afectades per la situació derivada per la COVID19.
 • Convoca: Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic
 • Termini de sol·licituds: La condició de consumidor/a vulnerable s’extingirà quan ja no concorrin les circumstàncies referides. La persona consumidora està obligada a comunicar-ho a l’empresa comercialitzadora en màxim 1 mes. En qualsevol cas, s’extingirà el 09/8/2021. Posteriorment, podrà acollir-se als supòsits definits al R.D 897/2017.
Noia amb mascareta pel Coronavirus

Puc com a persona autònoma agafar la baixa per contingència professional?

 • Objecte:
  • Es considerarà contingència professional (accident de treball i/o malaltia professional) excepcionalment per confinament o contagi de la COVID-19.
  • Això vol dir que la prestació econòmica que es rebrà equivaldrà al 75% de la base de cotització. (exemple: base de cotització de 944,40€, es cobrarà el 75% = 708,30€)
  • Cal adreçar-se directament al Centre d’Atenció Primària. No és recomanable assistir als serveis d’urgència si no és necessari, per tal d’evitar col·lapses.
 • Convoca: Govern d’Espanya

ORGANIZACIÓ | Altres mesures per a persones jurídiques sotmeses a Dret Privat: retorn de capital i dissolució de societats

 • Objecte: A les societats de capital, els socis/sòcies no podran exercir el seu dret de separació fins que finalitzi l’estat d’alarma, encara que es doni la causa legal o estatutària. El reintegrament de les aportacions als sòcies/sòcies cooperatius que causin baixa durant l’estat d’alarma queda prorrogat fins que passin 6 mesos des de la finalització d’aquest estat.
 • Convoca: Govern d’Espanya

MESURES DE FLEXIBILITZACIÓ | Suspensions i reduccions per força major en el cas de cooperatives

 • Objecte: Per a la tramitació dels expedients de suspensió de contractes i reducció de jornada que afectin els socis/sòcies treballadors/ores de cooperatives de treball associat i societats laborals que s’inclouen en el Règim General de la Seguretat Social o en alguns dels règims especials que protegeixin la contingència de desocupació.
 • Convoca: Govern d’Espanya

L’ICAEN obre el termini dels ajuts per a instal·lacions d’energies renovables tèrmiques

 • Objecte:  Incentius per a la implantació d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques, que s’emmarquen en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l’estat espanyol.
 • Adreçada a: Programes d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en:
  • Els sectors industrial, agropecuari, serveis i/o altres sectors de l’economia, inclòs el sector residencial.
  • Edificis no residencials, establiments i infraestructures del sector públic.
 • Termini per sol·licitar: fins al 31 de desembe de 2023.

Mesures impulsades per la Unió Europea

 • Objecte: Ajuts a l’activitat productiva i a l’ocupació
 • Entre d’altres, 25.000 M€ per donar suport al sector de la salut, a les pimes, al mercat laboral i assistir als sectors més vulnerables.
 • Convoca: Comissió Europea / Font: Acció – Agència per la Competitivitat de l’Empresa

ORGANITZACIÓ | Informació d’interès per a òrgans de govern i administració d’associacions, societats civils i mercantil, del consell rector de les societats cooperatives i el patronats de les fundacions

 • Objecte: Encara que els estatuts no ho haguessin previst, els òrgans de govern i d’administració d’associacions, societats civils i mercantils, del consell rector de les societats cooperatives i del patronat de les fundacions (i de les seves respectives comissions) podran de forma extraordinària Realitzar les sessions per videoconferència o conferència telefònica múltiple, fins al 31/12/2022 i adoptar acords mitjançant votació per escrit i sense sessió sempre que ho decideixi el/la president/a.
 • Regulat per: Generalitat de Catalunya

RECURSOS ÚTILS | Informació sobre COVID-19 adreçada a les entitats del tercer sector social

 • Objecte: La Confederació ha habilitat un espai a la seva pàgina web amb la finalitat de proporcionar informació que afecta a l’activitat de les entitats del tercer sector social de Catalunya en relació a la COVID-19.
 • Convoca: La Confederació

#Cooperatives #EconomiaSocial #TercerSector #Recursos

RECURSOS ÚTILS | Aracoop

 • Objecte: La Xarxa d’Ateneus Cooperatius, Aracoop, ha creat un espai dins de la seva pàgina web adreçat a informacions, continguts i novetats en el marc de la crisi provocada per la COVID-19.
 • Convoca: Xarxa d’Ateneus Cooperatius

#Cooperatives #EconomiaSocial #TercerSector #Recursos

RECURSOS ÚTILS | Servei d’assessorament jurídic i econòmic per a entitats sense ànim de lucre

 • Objecte: La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya ofereix a les organitzacions no lucratives un servei de consultes en línia per resoldre dubtes jurídics, econòmics i fiscals, tant sobre aspectes puntuals relacionats amb el dia a dia com sobre qüestions específiques en el context d’emergència sanitària actual. És un servei gratuït i s’adreça a associacions, fundacions i cooperatives sense ànim de lucre.
 • Convoca: Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya.

#Cooperatives #EconomiaSocial #TercerSector #Recursos

Clica aquí per accedir als ajuts específics de la Generalitat de Catalunya adreçats a entitats de l’economia social

Vols tramitar un ajut europeu, estatal o autonòmic i tens dubtes? T’oferim el nou servei d’assessorament en ajuts i subvencions per a la teva activitat. Clica aquí per saber més.