Tramitacions SOC/SEPE

Servicio Público de Empleo Estatal – SEPE

  • Objecte: El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) és un organisme autònom adscrit al Ministeri de Treball i Economia Social. Promou, dissenya i desenvolupa mesures i accions per a l’ocupació, l’execució de les quals s’ajusta a les diferents realitats territorials.
  • Missió: Aconseguir la inserció i permanència al mercat laboral de la ciutadania i la millora del capital humà de les empreses.

Em vull inscriure a l’atur, com ho puc fer?

  • Objecte: A partir de la normalitat ja no hi ha mesures extraordinàries. Si necessiteu/voleu tramitar la inscripció com a demandant d’ocupació, us heu d’inscriure com a demandant d’ocupació a través del telèfon 900 800 046, de dilluns a divendres, de 8 a 14 hores; o bé a través del formulari de sota. Recordeu que és un tràmit imprescindible en cas de voler tramitar la prestació per desocupació i altres prestacions i/o ajuts.

Com puc aconseguir el meu Document d’Actualització i Renovació de la Demanda d’ocupació (Dardo)?

  • Objecte: Procediment per aconseguir el document de Renovació de la Demanda d’Ocupació (DARDO).

Inscripció a Garantia Juvenil

  • Objecte: Garantir que el jovent entre 16 i 29 anys pugui rebre una oferta d’ocupació, d’educació contínua o un període de pràctiques després d’acabar l’educació formal o quedar aturat.

Oficina de Treball del Servei Públic d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya (OTG)

  • Objecte: El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya és un organisme autònom de naturalesa pública i de caràcter administratiu adscrit al departament de la Generalitat que té assignades les competències en matèria d’ocupació.

He de renovar la demanda d’ocupació, prestació o subsidi, com ho faig?

  • Objecte: Aquest tràmit, durant el període d’emergència per la COVID-19 s’ha fet d’ofici per part del SOC. A partir del dia 2 de juny de 2021 s’ha tornat a posar en marxa el procés de renovació de la demanda d’ocupació que les persones inscrites com a demandants d’ocupació han de fer de manera personal. Les persones que vulguin continuar com a demandants d’ocupació al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) hauran de fer la renovació personalment a través d’algun dels mitjans que el SOC posa a disposició de totes les persones inscrites.

Com puc consultar l’estat de la meva prestació?

  • Objecte: A la pàgina web del SEPE pots consultar l’estat de la teva prestació. Si el SEPE ja l’ha reconegut, obtindràs les dades relatives a l’import i la duració. Per fer la consulta tens dues opcions, amb certificat digital/DNI electrònic/usuari autentificat o amb dades de contrast. La segona opció l’han d’escollir aquelles persones que no disposin de certificat digital, DNI electrònic i usuària autentificat.

Dubtes?

  • Al Centre de Serveis per a l’Ocupació – Rosa Luxemburg de Gavà estem a la vostra disposició. Contacteu-nos al telèfon 932 63 91 20 o al correu cso@gava.cat