Ajut per la contractació de persones en l’àmbit domiciliari per la cura de persones grans o dependents de la llar.

Ja es pot demanar la prestació que la Generalitat de Catalunya ha dissenyat per al foment i la creació de nova ocupació en l’àmbit del treball domiciliari per la cura de persones grans i dependents. L’import de la subvenció consisteix…