Ajudes

Ingrés mínim vital

  • Objecte: L’Ingrés Mínim Vital (IMV) és una prestació que garanteix uns ingressos mínims a les persones que no en tenen.
  • Convoca: l’Institut Nacional de la Seguretat Social de l’Estat espanyol.
  • Termini sol·licitud: A partir del 15 de juny de 2021.

Renda Garantida Ciutadana

  • Objecte: És la prestació social que assegura els mínims d’una vida digna a les persones i unitats familiars en situació de pobresa, per promoure l’autonomia i la participació activa a la societat.
  • Convoca: El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya
  • Com sol·licitar-lo?: Demanant cita prèvia al telèfon 900 400 012 i al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.