Gavà participa al Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial InnoDelta amb el Laboratori d’Economia Circular (Delta EcoCircular Lab)

El projecte PECT transformarà la zona Delta en un territori-laboratori per a la sostenibilitat ambiental, social i econòmica del teixit industrial. La Unió de Cooperadors de Gavà presenta un projecte que vol transformar el territori a través d’un creixement econòmic intel·ligent, sostenible i integrador, amb visió metropolitana.

Què és?

Els 5 municipis del Delta del Llobregat: Castelldefels, El Prat del Llobregat, Gavà, Sant Boi de Llobregat, i Viladecans, juntament amb, l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) i el Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE), s’associen estratègicament per dissenyar i implementar el projecte PECT InnoDelta: un projecte que contribuirà a consolidar el node Delta del Llobregat en el conjunt de l’ecosistema d’innovació d’àmbit català.

🎯 Objectius

L’objectiu principal d’aquest projecte és incrementar la competitivitat del Delta del Llobregat, que implica oferir un entorn atractiu i sostenible per què les empreses i els veïns puguin viure i treballar, potenciant la capacitat innovadora dels emprenedors, del teixit empresarial i de la ciutadania en general per fer front als reptes que tenim com a territori.

🏛️ Participants

Aquest propòsit requereix l’esforç coordinat de diferents actors. En aquesta línia, Gavà s’associa estratègicament a altres municipis i institucions del Delta del Llobregat per dissenyar i implementar el projecte PECT InnoDelta. A mesura que avanci el projecte s’hi poden sumar altres ens col·laboradors.

Socis de projecte

Altres col·laboradors

 • Club d’Empresaris Viladecans
 • Associació Innobaix
 • Sant Boi Empresarial
 • Associació Empresarial de L’Hospitalet i el Baix Llobregat
 • Fundació Ciutat de Viladecans
 • Associació FeinArt
 • Associació del Clúster Food Service de Catalunya
 • SBCC
 • UOC

Resultats que s’esperen del projecte

A curt termini, es vol assolir la potenciació de l’activitat econòmica, social i d’innovació mitjançant operacions estructurades en tres grans projectes:

 • Plataforma Delta Coneixement, que ens permetrà recollir, compilar i analitzar dades estratègiques per fer diagnosi i facilitar la presa de decisions a escala Delta del Llobregat. Una correcta diagnosi basada en les evidències que ens proporciona la Plataforma, ens facilitarà identificar reptes conjunts com a territori i plantejar-los a la Xarxa Delta Labs per trobar possibles solucions a implementar.
 • Xarxa Delta Labs, la qual està formada per diversos labs especialitzat que permetran treballar els reptes, no només, amb la transversalitat de la 4H sinó també des de la perspectiva de l’especialització (logística i mobilitat, tecnologia, social i ecològica), especialització que respon a les fortaleses i expertesa de cada ciutat. Aquests labs actuen com a motor de coneixement i innovació que després es podrà materialitzar i implementar en el territori gràcies a la Plataforma Delta Emprèn.
 • Plataforma Delta Emprèn. Aquesta està dissenyada per potenciar l’emprenedoria de base tecnològica i especialitzada en els àmbits de la fotònica i la manufactura avançada aplicada principalment a les indústries agroalimentàries, sistemes industrials i indústries culturals i basades en l’experiència (esport i turisme), al seu torn podrà incubar i accelerar aquells projectes ideats als diferents labs. Bona prova de la voluntat de continuïtat i sostenibilitat al llarg del temps d’aquest PECT és que a mig termini la Plataforma Delta Coneixement, no només ens ajudarà a fer una diagnosi inicial, sinó que també ens ajudarà a avaluar l’impacte de les solucions ideades als labs i oferir emplaçaments industrials a les empreses accelerades a la Plataforma Delta Empren, millorant la retenció de talent, l’especialització i la clusterització del nostre teixit empresarial.

A més llarg termini, es vol assolir la consolidació d’un sistema de governança compartit entre els ajuntaments i els agents de coneixement i d’innovació que garanteix la continuïtat de l’actuació estratègica territorial, la qual es consolidarà i impulsarà gràcies al PECT InnoDelta.

♻️ El Delta EcoCircular Lab

Des de finals de 2017 l’Ajuntament de Gavà té en marxa diverses iniciatives vinculades al concepte de Gavà Circula. Seguint en aquesta línia i per donar resposta a l’estratègia neix el Delta EcoCircular Lab, amb la voluntat d’esdevenir un espai de trobada per a l’intercanvi i la reflexió per promoure tota mena de projectes socioeconòmics, emprenedors i/o empresarials al voltant de l’economia circular i l’ecodisseny.

El laboratori s’integrarà dins la Unió de Cooperadors, convertint-se en l’espai de referència en el Delta del Llobregat per a l’impuls de la innovació socioeconòmica i de l’economia circular.

Aquesta operació contempla diverses actuacions:

 1. Equipament del Lab
  • Dotar l’espai dels recursos tècnics, tecnològics i de coneixement necessaris per a la posada en marxa del EcoCircularLab, estimulant tant l’acció com la reflexió entorn l’economia circular i l’ecodisseny, amb l’objectiu de generar respostes innovadores.
 2. Posada en marxa del Lab i dinamització
  • Proveir els recursos humans necessaris per a la dinamització del Lab i de les seves activitats relacionades. Especialment, l’acompanyament de projectes emprenedors/empresarials.
  • La metodologia de funcionament tindrà en compte la innovació social, la crowd innovation i l’ecoinnovació. La metodologia desenvolupada ens permetrà generar coneixement i aprenentatge a partir de proves i experiments. També ens permetrà promoure l’activació ciutadana en termes d’hàbits circulars, a través de programes o aplicacions informàtiques que pugui desplegar el mateix Lab
  • A un altre nivell, el desplegament del programa abordarà el concepte d’economia circular a escala del Delta del Llobregat, identificant sinergies potencials entre els diferents actors a través de l’anàlisi de fluxos d’aigua, energia i residus que permetin transformar el model lineal actual en un model d’economia circular a implementar en el nostre territori. En aquest sentit, es contempla dissenyar algunes de les verticals de la Plataforma Dades i Coneixement amb relació a aquest àmbit circular.
  • La divulgació i la funció de transferència dels resultats al conjunt del territori del Delta del Llobregat , i allà on calgui, és també una funció essencial del projecte Delta EcoCircular Lab.

Projecte finançat en el marc del PECT “Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial InnoDelta: Territori laboratori per a la sostenibilitat ambiental, social i econòmica del teixit industrial”, operació “PR15-019964 Delta EcoCircular Lab.”  Generalitat de Catalunya.

Vols més informació? Contacta’ns al 93 633 34 50 o al correu uniocooperadors@gava.cat