Política de Privacitat

Base jurídica i informació bàsica sobre el tractament de dades personals relatives a PROMOCIÓ ECONÒMICA, FOMENT DE L’OCUPACIÓ I COMERÇ I SERVEIS.

Base jurídica del tractament: Missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d’obligació legal.

Responsable del tractament: Ajuntament de Gavà.
Finalitat del tractament: Gestió dels diferents serveis públics municipals per a la formació, l’empresa i l’emprenedoria, pel servei local d’ocupació (borsa de treball i orientació) i programes d’inserció laboral i gestió de la promoció i dinamització de l’activitat comercial així com de la prestació de serveis comercials al municipi.

Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament a la seu electrònica https://eseu.gavaciutat.cat/ o presencialment al Registre municipal de l’Ajuntament de Gavà, Plaça de Jaume Balmes, s/n, 08850 Gavà.

Informació addicional ampliada a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Gavà.