Dues persones conversen mirant un ordinador portàtil que sostenen amb les mans.

Orientació per l’ocupació i la formació

Continuem assessorant-te perquè trobis el futur laboral que busques.

El Servei d’Orientació per l’Ocupació i la Formació – Rosa Luxemburg de l’Ajuntament de Gavà ofereix atenció tant en format presencial com virtual.

Aquest servei ofereix acompanyament de professionals de l’orientació i el coaching a persones de Gavà que estan a l’atur, volen millorar la seva feina i/o desitgen fer una transició a la seva carrera professional.

El servei s’articula mitjançant diferents metodologies de coaching (PNL, intel·ligència emocional, orientat a solucions, etc.) i acompanya en l’assessorament laboral, el posicionament a ofertes de treball, la definició de l’objectiu professional, marca personal i la capacitació professional.

La finalitat de les actuacions és generar un espai on es treballi des de la interseccionalitat, l’atenció de les singularitats de la persona per millorar l’ocupabilitat i incrementar les possibilitats de trobar feina o millorar-la.

L’atenció pot ser individual, grupal, presencial i/o en línia, segons s’ajusti a les necessitats, interessos i circumstàncies del treballador o la treballadora.

Quines actuacions inclou el servei d’orientació laboral?

 • Autoconeixement: anàlisi del perfil competencial i avaluació de les capacitats personals i àrees de millora.
 • Definició de l’objectiu personal:  identificació dels interessos i preferències laborals amb relació a les característiques actuals del mercat de treball.
 • Anàlisi del mercat laboral: diagnosi sobre les oportunitats laborals i les ofertes de feina locals, comarcals i provincials.
 • Eines per la recerca de feina: elaboració i/o reformulació del currículum personal, la carta de presentació, el vídeocurrículum i altres recursos per la presentació eficient de candidatures.
 • Canals de recerca de feina: informació sobre els canals més efectius per accedir a oportunitats de treball.
 • Informació de recursos formatius: informació sobre recursos i cursos de formació de diferents modalitats.
 • Procés de selecció: estratègies per superar una entrevista de treball amb èxit.
 • Itinerari de millora: informació i proposta de recursos i accions per la millora de competències tècniques i personals (accions formatives, coaching laboral, motivació).
 • Identitat digital: màrqueting personal i ús de tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Formació: capacitació personal i professional mitjançant diferents formats d’accions i píndoles informatives.
 • Facilitar l’accés a dispositius i recursos de treball ordinari i protegit a persones amb el certificat de discapacitat igual o superior al 33%.
 • Oferir suport emocional i psicològic davant de sentiments d’inseguretat, desmotivació o falta de confiança en les possibilitats i competències d’un mateix.
 • Informar i acompanyar en l’acreditació de competències professionals.  
 • Apoderar a les persones que s’han trobat amb biaix en l’accés al mercat de treball per qüestions com ara edat, sexe o origen, entre d’altres.

Demana cita per començar a construir el teu futur laboral.