Per a empreses, autònoms/es i comerços

Ets empresa i cerques personal? t’interessa! Programa 30 Plus

 • Objecte:  Formació i incorporació al món laboral de persones en situació d’atur de més de 30 anys de Gavà. Entre altres avantatges, l’empresa que contracti rebrà una subvenció del salari mínim interprofessional, incloses les pagues extraordinàries (1.125,83 euros/mes).
 • Convoca: Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal – Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 anys i més

 • Per contractar a:
  • Persones desocupades de 30 anys i més, si són dones o persones desocupades de llarga durada.
  • Persones en situació de desocupació de 45 anys o més.
 • Termini per sol·licitar: fins el 31 de maig de 2022, a les 15 hores.
 • Paraules clau: ajuts, subvencions.

Empreses, autònoms/es i cooperatives ja poden sol·licitar la subvenció per contractar joves

 • Objecte: Ajuts a la contractació de persones de 16 a 29 anys durant un any i a jornada completa.
 • Termini: 31 de març de 2022
 • Paraules clau: ajuts, joves, subvenció, contractes, pràctiques

Exempció en la cotització per autònoms/es que han rebut prestació per cessament d’activitat

 • Objecte: Exempció de les cotitzacions de treballadors/es autònoms/es beneficiaris/àries de la prestació per cessament d’activitat. Aplicable als treballadors autònoms que esgotin les prestacions a què es refereix l’article 9 d’aquest Reial decret llei, a partir de la finalització de les exempcions a què es refereix l’apartat 4 de dit article i fins el 31 de gener de 2022.
 • Convoca: Ministeri de Treball i Economia Social, i Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions
 • Termini per sol·licitar: A partir de l’1 d’octubre de 2021.

Prestació per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi

 • Convoca: Ministeri de Treball i Economia Social, i Ministeri d’Inclusió
 • Termini de sol·licituds: A partir d’1 d’octubre de 2021 si se sol·licita dins dels primers vint-i-un dies naturals d’octubre, o amb efectes des del dia primer del mes següent a la sol·licitud en un altre cas, havent de ser regularitzada a partir de l’1 de maig de 2022.

Mesures de suport a la prolongació de l’activitat de persones treballadores fixes discontínues de turisme, i comerç i hostaleria vinculats

 • Objecte: Durant els mesos d’abril a octubre bonificació del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de Desocupació, FOGASA i Formació Professional d’aquestes persones treballadores.
 • Altres dades: Bonificacions compatibles amb les exempcions de quotes empresarials a la Seguretat Social que poguessin correspondre. L’import resultant d’aplicar les exempcions i aquestes bonificacions no podran, en cap cas, superar el 100% de la quota empresarial corresponent.
 • Convoca: Govern d’Espanya

Ajuts per implementar el teletreball a l’empresa

 • Objecte: Si busques implementar la modalitat de teletreball a la teva empresa, tant les administracions com les empreses tecnològiques estan implementant mesures i descomptes per ajudar a les empreses a adaptar-se al treball a distància.

Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a autònoms/es afectats/ades per una suspensió temporal de l’activitat

 • Objecte: Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a autònoms/es afectats/ades per una suspensió temporal de l’activitat a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent com a mesura de contenció en la propagació del virus COVID-19.
 • Convoca: Ministeri de Treball i Economia Social, i Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions
 • Termini per sol·licitar: a partir de l’1 d’octubre de 2021

Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a autònoms/es que no puguin accedir a altres prestacions ordinàries de cessament d’activitat

 • Convoca: Ministeri de Treball i Economia Social, i Ministeri d’Inclusió.
 • Requisits: Podran accedir a aquesta prestació les persones treballadores autònomes que exerceixen activitat i a 30 de setembre de 2021 vinguessin percebent alguna de les prestacions de cessament d’activitat previstes en elsarticles 7 i 8 del Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig.
 • Termini de sol·licituds: A partir de l’1 d’octubre de 2021.

Ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. (3a convocatòria)

 • Objecte: Reduir l’endeutament de les persones treballadores autònomes (empresaris i professionals) i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la COVID-19.

Prestacions i exempcions per al treball autònom

 • Objecte: Mesures per donar suport al manteniment de l’activitat i a la reactivació econòmica.
 • Termini: Mesures vigents fins al 28 de febrer de 2022.

Nova convocatòria de subvencions per a les entitats i empreses de comerç, serveis, artesania i moda

 • Convoca: El Consorci de Comerç, Artesania i Moda, des del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat
 • Empreses beneficiàries: entitats i empreses de comerç, serveis, artesania i moda.

Ajuts per a la modernització de les estructures de gestió artística – arts escèniques i música

 • Objecte: Finançament de projectes d’inversió per a la modernització, digitalització i transició ecològica de les estructures de gestió artística de les arts escèniques i musicals.
 • Adreçat a: persones físiques i jurídiques, associacions no lucratives i les fundacions i entitats públiques o privades de l’àmbit de les arts escèniques i de la música.
 • Convoca: Ministerio de Cultura y Deportes.
 • Termini sol·licituds: Del 29/12/21 a 26/1/2022
 • Paraules clau: #ajuts #audes #art #música