Un noi i una noia treballant en un sessió de fotografia.

Subvencions a l’emprenedoria per a joves

Troba l’impuls que necessites per construir el teu projecte empresarial.

ATENCIÓ: EL TERMINI PER PRESENTAR SOL·LICITUDS HA FINALITZAT.

La Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria d’ajuts de fins a 10.000€ per a aquelles persones joves inscrites al Programa de Garantia Juvenil que volen iniciar un projecte empresarial o ja estan donats d’alta en el règim d’autònoms/es des de l’1 de setembre de 2019 fins al 15 d’octubre de 2020 durant un mínim de 8 mesos.

Per poder optar a aquesta subvenció cal complir amb els següents requisits:

 • Estar inscrit/a en el programa de Garantia Juvenil abans de donar-se d’alta com a treballador autònom. Cal que l’alta al programa de Garantia Juvenil sigui anterior a l’alta d’inici de l’activitat que consti en el document d’alta al règim especial de treballadors autònoms o mutualitat del col·legi professional corresponent.
 • Haver iniciat l’activitat econòmica com a persona treballadora autònoma abans de la presentació de la sol·licitud d’aquest ajut.
 • El domicili fiscal i, si escau, el centre de treball han d’estar situats a la Comunitat Autònoma de Catalunya.
 • No estar contractat/da per compte d’altri simultàniament a l’alta al règim especial de treballadors autònoms o la mutualitat corresponent com a sistema alternatiu al RETA durant el temps en què es gaudeixi d’aquest ajut.

IMPORTANT: Si es produeix la baixa anticipada abans que hagi transcorregut un període de 8 mesos d’alta ininterromputs, la persona beneficiària de la subvenció ha de retornar la totalitat de la subvenció rebuda. Per altra banda, si la baixa es produeix després de 8 mesos d’alta ininterromputs, el beneficiari/ària rebrà una part proporcional de la subvenció. Segons el punt 7 de a Resolució TSF/1270/2020 les quantitats serien les següents:

MESOSIMPORT SUBVENCIÓ
Menys de 80€
8 mesos6.429€
9 mesos7.143€
10 mesos7.857€
11 mesos8.571€
12 mesos10.000€
Import de les subvencions per mesos d’alta com a persona treballadora autònoma / Generalitat de Catalunya

Qui NO podrà sol·licitar?

 • Les persones sòcies de societats mercantils, cooperatives o societats laborals.
 • Les persones treballadores autònomes col·laboradores.
 • Els i les joves acollits al programa de Garantia Juvenil que hagin exercit la mateixa activitat o similar amb caràcter autònom o per compte propi en els 6 mesos anteriors a la data d’inici de l’activitat.
 • Les persones treballadores autònomes que estiguin donades d’alta al règim especial de treballadors autònoms (RETA) o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA i simultàniament estiguin contractats per compte d’altri.
 • Els/les joves inscrits al programa de Garantia Juvenil que en l’edició anterior a aquest programa ja hagin gaudit d’aquest d’ajut.

Termini de presentació:

El termini de presentació de les sol·licituds és des de l’11 de juny fins al 15 d’octubre de 2020 (termini ampliat).

Documentació que cal adjuntar:

 • Document acreditatiu de la inscripció al registre telemàtic del sistema de garantia juvenil per part de la persona sol·licitant.
 • Full de domiciliació bancària degudament diligenciat i segellat per l’entitat financera i signat per la persona sol·licitant de l’ajut. Aquest full només s’haurà d’aportar en el cas de canvi de dades o si és el primer cop que se sol·licita una subvenció al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Declaració censal d’alta a l’impost sobre activitats econòmiques (models 036-037) o document únic electrònic (DUE) tramitat i finalitzat a través de la plataforma CIRCE amb codi de seguretat de verificació.
 • En cas de professionals col·legiats, document d’alta a la mutualitat del col·legi professional corresponent com a sistema alternatiu al RETA i acreditació conforme en els 6 mesos anteriors a aquesta alta no havia estat donat d’alta en la mateixa mutualitat com a sistema alternatiu al RETA.

La sol·licitud només es pot sol·licitar per internet amb IdCatMòbil o un certificat digital. Si encara no el tens t’expliquem com obtenir-lo.

Pots trobar més informació i iniciar la sol·licitud a través del següent enllaç.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: