L'Illa Comercial de Gavà

Ajuts municipals per a l’economia local

L’Ajuntament de Gavà impulsa mesures per ajudar l’economia local per l’afectació del Coronavirus.

L’Ajuntament de Gavà impulsa un conjunt de mesures fiscals i econòmiques per reduir l’impacte de la crisi provocada per la pandèmia del Covid-19 sobre el conjunt de la població i sobre les activitats comercials i econòmiques i contribuir a la recuperació econòmica i social. Entre d’altres, es perllonguen els terminis de pagament d’impostos i taxes i s’inclou la reducció proporcional en alguns casos.

No es cobraran els rebuts de les taxes d’ocupació de via pública, terrasses, bars i mercat ambulant durant l’estat d’alarma. També s’aturen les quotes dels equipaments esportius i activitats municipals fins a la seva reobertura.

L’Ajuntament aprova, a més, noves línies de suport al comerç, la restauració i la pagesia local.

Nou calendari fiscal

Es prorroga la data límit de pagament dels tributs i obligacions més enllà del termini establert pel Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del Covid-19.

 • El termini de pagament de l’Impost de Béns Immobles (IBI) per a les persones que no el tinguin domiciliat s’amplia al 31 de juliol.
 • Impost sobre els vehicles de tracció mecànica (IVTM). El termini de pagament dels rebuts no domiciliats i domiciliats passa al 2 de juny (segons ha determinat l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona).

Ajuts a l’activitat econòmica local

Adreçats a establiments que han hagut de tancar les portes per les mesures adoptades pel Govern de l’Estat per la situació d´emergència provocada pel coronavirus. L’Ajuntament no girarà cap rebut de les taxes o cànons següents mentre duri l’estat d’alarma:

 • Taxa d’utilització privativa de la via pública (terrasses de bars, restaurants)
 • Taxa per a la recollida de residus comercials i industrials
 • Taxa del mercat setmanal
 • Concessions administratives municipals

L’Ajuntament de Gavà no girarà cap rebut d´aquestes taxes o cànons mentre duri l’estat d’alarma. Als negocis o adjudicataris de concessions municipals, Mercat Setmanal , Terrasses i Escombraries Comercials que hagin pagat la taxa anual o cànon, se’ls aplicarà un descompte proporcional als dies en què no hagin pogut dur a terme la seva activitat durant la vigència de l’estat d’Alarma derivat del Reial Decret 463/2020 de 14 de març.

Altres mesures:

 • Pla d’agilització de pagaments a proveïdors de l’Ajuntament, que siguin autònoms, comerços i/o petites empreses, a fi que disposin liquiditat. Actualment s’està pagant amb un termini mig d’11 dies un cop validades les factures, i es garantirà en tot cas el mínim termini possible.
 • Suport a treballadors/es i activitat econòmica local afectada per Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO). S’estableix un pla de pagament especial de taxes i impostos municipals en sis fraccionaments al llarg de l’any per a empreses i autònoms amb activitats econòmiques amb seu a Gavà que han hagut d’aturar degut al Reial Decret 463/2020 de 14 de març, així com per a persones afectades que estiguin empadronades a la ciutat afectades per un ERTO.

Preu de les instal·lacions esportives municipals, activitats municipals i zona blava

 • No es cobren ni les quotes mensuals ni trimestrals mentre les instal·lacions esportives romanguin tancades. Aquesta mesura s’aplicarà de manera automàtica sense necessitat que l’usuari o usuària faci cap tramitació addicional.
 • Es reprendrà el cobrament en el moment en que la instal·lació esportiva torni a donar servei amb normalitat. En qualsevol, si ja s’ha efectuat el pagament, s’aplicarà un descompte proporcional als dies en què l´equipament ha estat tancat.
 • Tampoc es cobren els preus públics de les activitats municipals (tallers, cursos o similars) suspeses amb motiu de la crisi sanitària.
 • Se suspèn el pagament a la zona blava durant l’estat d’alarma.

Reactivació econòmica del teixit productiu

 • Creació d’un Fons de Suport al Comerç de Gavà. Dotat inicialment amb 300.000 euros, es destinarà a subvencionar establiments de comerç, restauració i serveis de la ciutat que s’hagin vist obligats a tancar i/o paralitzar l’activitat per l’estat d’Alarma d’acord al Reial Decret 463/2020 de 14 de març. Els ajuts permetran fer front al finançament de les despeses fixes associades a l’activitat dels establiments durant el període de tancament.
 • Campanya de reactivació del comerç i la restauració local. S’activarà de manera consensuada amb el sector en el moment que finalitzi el període de confinament. La iniciativa tindrà com a objectiu posar en valor el paper del teixit comercial com a element vertebrador i de qualitat de vida per la ciutat, la promoció del consum de proximitat, el circuit curt d’alimentació i la qualitat i diversitat de la restauració local.
 • Pla local de suport a la pagesia de Gavà. D’acord amb la Cooperativa Agropecuària de Gavà i Baix Llobregat, es dedicarà la subvenció que rebia per l’organització de la Fira d’Espàrrecs a altres necessitats que hagin sorgit a la pagesia derivades de l’estat d’alarma vigent i a establir estratègies conjuntes a fi de promoure el consum i la projecció del producte local posant en marxa tan aviat com sigui possible un nou Mercat de productes del camp.

Atenció Ciutadana: oficina virtual de l’Ajuntament de Gavà

Continua en marxa una oficina virtual per assessorar la ciutadania i les empreses, que substitueix l’oficina presencial d’atenció al públic de l’Ajuntament de Gavà.

Atenció Ciutadana de l’Ajuntament
Telèfons: 93 263 91 00 / 900 66 33 88
Correu electrònic: ajuntament@gava.cat.

Atenció sobre emprenedoria i empreses
Telèfon: 93 633 34 50
Correu electrònic: cse@gava.cat.

Atenció sobre treball i ocupació
Telèfon: 93 263 91 20
Correu electrònic: cso@gava.cat.

Atenció sobre comerç
Telèfon: 646 665 357
Correu electrònic: comercifires@gava.cat.

Altres mesures sobre tramitació i pagaments amb l’Ajuntament durant el decret d’alarma

 • Se suspenen tots els embargaments per deutes amb l’Ajuntament de Gavà. No es faran recàrrecs per impagament. Els interessos de demora pels deutes resten interromputs. Es recorda que es disposa de la possibilitat de comptar amb un Pla de pagament personalitzat per pagar durant tot l’any els tributs periòdics.
 • Suspesos els terminis de tramitació administrativa de tots els pagaments i ingressos municipals. Aquesta mesura inclou la tramitació dels expedients de multes de trànsit, terminis de pagament d’autoliquidacions de plusvàlua i altres impostos i taxes, entre d’altres.

En cas que l’estat d’alarma s’allargui més enllà de les dates establertes, l’Ajuntament de Gavà revisarà el calendari i les mesures aprovades.

A %d bloguers els agrada això: