ResiduRecurs: Converteix els residus de la teva empresa en recursos

Aquesta eina proporciona a les empreses una oportunitat per reduir despeses i promoure el reciclatge i la reutilització, evitant que els residus acabin a l’abocador