Gavà participa al Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial InnoDelta amb el Laboratori d’Economia Circular (Delta EcoCircular Lab)

El projecte transformarà la zona Delta en un territori-laboratori per a la sostenibilitat ambiental, social i econòmica del teixit industrial

ResiduRecurs: Converteix els residus de la teva empresa en recursos

Aquesta eina proporciona a les empreses una oportunitat per reduir despeses i promoure el reciclatge i la reutilització, evitant que els residus acabin a l’abocador