Ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial (3a convocatòria): obertura període justificació

Els beneficiaris/es de la 3a convocatòria de l’Ajut a la solvència empresarial, segons les bases de la convocatòria (ORDRE EMT/223/2021, de 30 de novembre), ja poden presentar el compte justificatiu sense aportació de justificants, fins a les 14h del 28 de febrer de 2022.

En tots els casos el compte justificatiu s’ha de presentar mitjançant el model normalitzat amb la relació detallada dels deutes abonats que està disponible a la fitxa del tràmit de Canal Empresa.

Quin objectiu tenen?

Reduir l’endeutament de les persones treballadores autònomes (empresaris i professionals) i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la COVID-19.

S’han de fer servir per al pagament de deutes contrets per les empreses des de març de 2020. Com a novetat, aquesta 3a convocatòria inclou la elegibilitat de despeses fixes.

En concret, la finalitat d’aquesta línia és donar suport a la solvència del sector privat no financer del territori, atorgant ajuts directes de caràcter finalista que permetin el pagament a:

 • proveïdors
 • costos fixos
 • reducció de deutes derivats de l’activitat econòmica i
 • en cas de romanent, deutes amb creditors bancaris

Les persones beneficiàries dels ajuts extraordinaris directes convocats en virtut de l’Ordre ECO/127/2021, de 14 de juny i de l’Ordre ECO/153/2021, de 16 de juliol, poden ser beneficiaris dels ajuts de la present Ordre amb relació als conceptes subvencionables no sol·licitats en les dues convocatòries anteriors, sempre que no hagin percebut l’import màxim de l’ajut en cap de les dues convocatòries.

La presentació del formulari d’inscripció prèvia és condició necessària per a poder percebre l’ajut extraordinari, sempre que es compleixin els requisits que es fixin per a la seva concessió tant en les bases reguladores com en les convocatòries. Una vegada publicades les convocatòries dels ajuts extraordinaris corresponents i sense cap altre tràmit per part de la persona interessada, la presentació del formulari d’inscripció prèvia, emplenat amb les dades requerides, produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut.

Qui es pot beneficiar?

 • Els empresaris/es, professionals i empreses que apliquin el règim d’estimació directa amb un volum de deutes pendent i/o costos fixos incorreguts pagats, que siguin subvencionables, igual o superior a 4.000 euros.
 • L’import en ajuts directes és de 270.000 euros per a les empreses dels sectors de la pesca i l’aqüicultura
 • De 225.000 euros per a les empreses del sector agrícola.

Persones empresàries o professionals, empreses, grups d’empreses de consolidació fiscal, societats civils i entitats en atribució de rendes (comunitats de béns, herències jacents i altres entitats sense personalitat jurídica):

 • Que realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses en el llistat Annex a l’ORDRE ECO/127/2021, de 14 de juny a excepció de les activitats incloses en els sectors de la secció:
  • K: Activitats financeres i d’assegurances i
  • U: Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials.
 • Que hagin realitzat i declarat, o bé que s’hagi comprovat per part de l’Administració, aquesta activitat durant el 2019 i el 2020, i que la continuïn exercint en l’actualitat,
 • Que es trobin en alguna de les següents situacions (una vegada dintre consulteu l’apartat “Qui pot demanar l’ajut”)

Quantitat de l’import dels ajuts

Sol·licitud

La presentació del formulari d’inscripció prèvia, feta en els termes que disposa l’Ordre ECO/209/2021, de 9 de novembre, és condició necessària per poder percebre l’ajut, i aquest formulari, omplert amb les dades requerides, produeix l’efecte de sol·licitud de l’ajut.

Les persones sol·licitants poden fer el seguiment de l’estat de la sol·licitud a l’espai Àrea privada del portal corporatiu Canal Empresa.

Accés al tràmit

L’ordre d’arribada de la sol·licitud d’inscripció no atorga preferència en l’atorgament de l’ajut. Per tant, les sol·licituds es poden presentar durant tot el termini establert.

Normativa

 • ORDRE EMT/223/2021, de 30 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, en relació amb l’Ordre ECO/209/2021, de 9 de novembre (3a convocatòria).
 • ORDRE ECO/209/2021, de 9 de novembre, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.
 • Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
 • ORDRE ECO/127/2021, de 14 de juny, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.
 • ORDRE ECO/153/2021, de 16 de juliol, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.
 • ORDRE EMT/159/2021, de 23 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.
 • RESOLUCIÓ EMT/2373/2021, de 23 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 (ref. BDNS 576808).

En cas de dubtes contacteu amb el Centre de Serveis a l’Empresa de Gavà al telèfon 936 33 34 50 o al correu cse@gava.cat

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: