Nova línea d’ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19

El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar fins al divendres 30 de juliol de 2021 a les 15 hores.

Els nous ajuts estan destinats a reduir l’endeutament de les persones treballadores autònomes (empresaris i professionals) i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la COVID-19 i s’han de fer servir per al pagament de deutes contrets per les empreses des de març de 2020.

Les persones i empreses que ja es van presentar en l’anterior convocatòria (en el marc de l’Ordre ECO/127/2021) i complien els requisits no caldrà que presentin una nova inscripció, les seves inscripcions ja s’estan cursant.

La presentació del formulari d’inscripció prèvia és condició necessària per a poder percebre l’ajut extraordinari, sempre que es compleixin els requisits que es fixin per a la seva concessió tant en les bases reguladores com en les convocatòries. Una vegada publicades les convocatòries dels ajuts extraordinaris corresponents i sense cap altre tràmit per part de la persona interessada, la presentació del formulari d’inscripció prèvia, emplenat amb les dades requerides, produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut.

Qui es pot beneficiar?

Persones empresàries o professionals, empreses, grups d’empreses de consolidació fiscal, societats civils i entitats en atribució de rendes (comunitats de béns, herències jacents i altres entitats sense personalitat jurídica):

  • Que realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses en el llistat Annex a l’ORDRE ECO/127/2021, de 14 de juny a excepció de les activitats incloses en els sectors de la secció K: Activitats financeres i d’assegurances i secció U: Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials.
  • Que hagin realitzat i declarat, o bé que s’hagi comprovat per part de l’Administració, aquesta activitat durant el 2019 i el 2020, i que la continuïn exercint en l’actualitat, i que es trobin en alguna de les següents situacions (una vegada dintre consulteu l’apartat “Qui pot demanar l’ajut”)

Finalitat dels ajuts extraordinaris

La finalitat d’aquesta línia és donar suport a la solvència del sector privat no financer del territori de la comunitat autònoma corresponent, atorgant ajuts directes de caràcter finalista que permetin el pagament a proveïdors, el pagament de costos fixos, la reducció de deutes derivats de l’activitat econòmica i, en cas de romanent, deutes amb creditors bancaris.

Quantitat de l’import dels ajuts

L’ajut concedit no serà en cap cas més gran que el deute acreditat. Els imports, dins dels límits màxims que estableix el RDL 5/2021 seran:

  • Si es tributa per mòduls, es poden rebre fins a 3.000 €
  • La resta d’empreses i professionals, podran rebre entre 4.000 i 200.000 €

Inscripció

El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9 hores del dimecres 21 de juliol de 2021 fins al divendres 30 de juliol de 2021 a les 15 hores.

Accés al tràmit

L’ordre d’arribada de la sol·licitud d’inscripció no atorga preferència en l’atorgament de l’ajut. Per tant, les sol·licituds es poden presentar durant tot el termini establert.

Normativa

  • Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
  • ORDRE ECO/127/2021, de 14 de juny, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.
  • ORDRE ECO/153/2021, de 16 de juliol, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.
  • ORDRE EMT/159/2021, de 23 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.
  • RESOLUCIÓ EMT/2373/2021, de 23 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 (ref. BDNS 576808).

En cas de dubtes podeu trucar-nos al Centre de Serveis a l’Empresa de l’Ajuntament de Gavà al 93 633 34 50 o enviar-nos un correu electrònic a la direcció cse@gava.cat

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: