Oberta la convocatòria de subvencions per a la contractació de persones majors de 45 anys

ACTUALITZACIÓ 12/07/21: Ampliació del pressupost de 1,3M a 2,6M

El Servei Català d’Ocupació ha resolt la convocatòria d’una subvenció, en forma d’ajut econòmic, per a les empreses que contractin persones més grans de 45 anys.

Qui ho pot sol·licitar?

 • Persones físiques o jurídiques i les comunitats de béns amb capacitat per a subscriure, com a empresàries, un contracte de treball, constituïdes legalment i amb l’establiment operatiu a Catalunya.
 • No es consideren entitats beneficiàries les administracions públiques i les seves entitats dependents o vinculades, les empreses d’inserció i les empreses de treball temporal.

Requisits de les persones contractades i tipus de contractació

 • Les persones contractades han de reunir els següents requisits:
  • Inscrites com a demandants d’ocupació (DONO) durant 6 mesos, en els darrers 12
  • Més grans de 45 anys
  • Que no hagin prestat serveis en la modalitat de contractació indefinida en els darrers 6 mesos.
 • Els contractes de treball han de complir els següents requisits:
  • Durada mínima de 6 mesos i una durada màxima de 12 mesos, tret de la contractació de persones discapacitades que podrà ser màxim de 18 mesos.
  •  La jornada laboral a subvencionar està entre el 50% i el 100%.
  • Contractes que es subscriguin entre el dia 1 de gener de 2021 i el 30 de setembre de 2021.
  • Queden expressament excloses les modalitats de contracte de treball en pràctiques i el contracte fix discontinu.
 • El nombre de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària, d’acord amb aquesta línia d’ajut, no pot ser superior a 5 ni superar el 50% de la plantilla de la persona física o jurídica beneficiària, excepte quan es tracti d’una persona física o jurídica que tingui fins a 1 persona contractada. En aquest supòsit, el nombre de contractes subvencionables serà, com a màxim, 1.

Sol·licituds

 • Les sol·licituds es podran presentar del 20 de gener de 2021 fins al 20 de novembre de 2021, ambdós inclosos
 • S’hauran de presentar electrònicament segons models normalitzats i seguint les indicacions que estan disponibles a l’espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, concretament buscant el tràmit Foment de la incorporació de persones en situació d’atur més grans de 45 anys al mercat de treball en el cercador de Tràmits Gencat. També es pot trobar la informació a la pàgina web del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • El termini màxim per la resolució de la sol·licitud i la notificació serà de 6 mesos, a comptar des de la data de la presentació de la sol·licitud.

Quantia de l’ajut

 • La quantia de la subvenció a atorgar per cadascun dels contractes de treball és el resultat d’aplicar un mòdul econòmic mensual al nombre de mesos de durada prevista del contracte de treball, o un mòdul econòmic diari en cas d’incloure un període inferior a un mes.
 • La referència per a la determinació de la quantia del mòdul serà el Salari Mínim Interprofessional en còmput anual que s’estableixi per a l’any 2021, incloent complements salarials
 • A tots els atorgaments de subvenció, se’ls aplicarà el mateix import de mòdul establert.
 • Aquest mòdul econòmic s’estableix per a una jornada de treball del 100% i una durada d’un mes i s’ajustarà proporcionalment en funció de la durada i la jornada pactada en el contracte de treball, o per dies en cas d’incloure un període inferior.
 • Quan el contracte laboral estableixi una jornada diferent del 100%, s’aplicarà una fórmula, per ajustar la subvenció.

El pagament de la subvenció es tramita mitjançant una bestreta del 80% de l’import atorgat, a partir de la seva concessió. El pagament del 20% restant s’ha de tramitar un cop l’activitat subvencionada ha estat degudament justificada, d’acord amb el que estableixen la base esmentada i la normativa aplicable.

Consulteu la normativa publicada per conèixer els requisits i detalls d’aquesta convocatòria:

Per més informació consulteu aquest enllaç o contacteu amb el Centre de Serveis per a l’Ocupació – Rosa Luxemburg – 93 263 91 20 – cso@gava.cat

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: