Ajut extraordinari per a persones treballadores afectades per un ERTO com a conseqüència de la Covid 19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària (febrer 2021)

A partir del 15 de febrer podreu registrar el vostre formulari d’inscripció prèvia per tal de poder optar a l’ajut.

La Generalitat de Catalunya ha aprovat l’ordre TSF/33/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia per a l’ajut extraordinari que té la finalitat de complementar la pèrdua de poder adquisitiu de les persones amb bases reguladores de la prestació per desocupació i de la prestació extraordinària més baixes.

Qui ho pot sol·licitar?

 • Persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), derivat per les mesures preventives i de contenció adoptades per pal·liar  la Covid-19.
 • Persones amb contracte fix discontinu que perceben la prestació extraordinària, d’acord amb l’article 9 del RDL 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació.

Requisits que han de complir les persones que sol·licitin l’ajut

 • Ser persona física treballadora per compte aliè, incloses les persones treballadores amb contracte fix discontinu, o ser persona treballadora de cooperatives i societats laborals i persones sòcies de treball de cooperatives.
 • Tenir domicili en un municipi de Catalunya.
 • Trobar-se incloses en un expedient de regulació temporal d’ocupació actiu (ERTO), amb suspensió total o parcial del contracte, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major relacionades amb la COVID-19, almenys un dia en el període comprés entre l’1 i el 31 de desembre de 2020 o, en els casos de persones amb contracte fix discontinu previst a l’apartat 2 de l’article 9 del Decret Llei 30/2020, de 29 de setembre, en el termini abans esmentat.
 • Ser titulars de la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), o de la prestació extraordinària prevista a l’article 9 del RDL 30/2020, de 29 de setembre, en el període indicat abans, o tinguin pendent el reconeixement de la prestació per part del SEPE, derivat d’un ERTO dins del mateix període

Sol·licituds

 • Les sol·licituds es podran presentar des de les 9h del 15 de febrer de 2021 fins a les 15h del dia  25 de febrer de 2021.
 • L’ajut es sol·licita amb la presentació d’un formulari d’inscripció prèvia.
 • El formulari d’inscripció  s’haurà de presentar per mitjans telemàtics,  a través de la Seu electrònica  de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits). Únicament, en casos excepcional d’impossibilitat tècnica per tramitar la inscripció prèvia, s’informarà del mitjans alternatius per fer-ho en l’espai del tràmit publicat a la Seu Electrònica.
 • Les persones interessades han d’emplenar el formulari a l’espai de Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits), cercant el tràmit “Inscripció prèvia a l’ajut extraordinari per a persones treballadores afectades per un ERTO derivat de la COVID-19 i per a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària”. En aquest espai estarà publicada tota la informació necessària, que estarà actiu en publicar-se la resolució. Pots accedir al tràmit aquí.
 • S’ha de presentar un únic formulari normalitzat d’inscripció prèvia.

Es permetrà la presentació del formulari sense signatura electrònica. En qualsevol cas, la identitat s’acredita mitjançant la comprovació de les dades aportades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), així com d’altres administracions a les qual es demani informació, i també a les dades dels registres administratius de la pròpia Administració de la Generalitat de Catalunya.

Tot i així, si voleu obtenir el vostre certificat digital, trobareu tota la informació en aquest enllaç.

Quantia de l’ajut

 • La quantia de la subvenció  es determinarà a les bases reguladores i a la convocatòria, encara pendents de publicar, però serà aproximadament de 600€.
 • L’ajut es rebrà en un pagament únic

L’Ajuntament de Gavà disposa d’un servei d’atenció en línia i presencial per atendre possibles consultes sobre aquest ajut. Us podeu adreçar al Centre de Serveis per a l’Ocupació, Rosa Luxemburg, per telèfon al 93 263 91 20 o a l’adreça de correu electrònic cso@gava.cat .

Podeu consultar més informació a aquest enllaç.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: