Nou tràmit d’inscripció prèvia: obligatori per accedir als ajuts de la Generalitat de Catalunya per a persones autònomes i microempreses

El DOGC publica avui l’ordre per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa, de qualsevol sector d’activitat.

La inscripció prèvia és un tràmit obligatori per poder optar a futures convocatòries d’ajuts extraordinaris per a persones treballadores autònomes.

Les persones que s’inscriguin seran considerades sol·licitants de l’ajut sense que hagin de fer cap altre tipus d’actuació i podran resultar-ne beneficiàries si compleixen els requisits que s’estableixin a les convocatòries.

L’ordre d’arribada de la sol·licitud d’inscripció no atorga preferència en l’atorgament de l’ajut. Per tant, les sol·licituds es poden presentar durant tot el termini establert.

Una vegada publicades les convocatòries dels ajuts extraordinaris, i sense cap altre tràmit per part la persona interessada, la presentació del formulari d’inscripció prèvia, omplert amb les dades requerides, produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut. El dret de la persona interessada a percebre l’ajut no neix fins al moment que es dicti la resolució d’atorgament corresponent.

Els ajuts extraordinaris, en forma de prestació econòmica, tenen per finalitat afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persones físiques, i de les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses, davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19 i de les derivades de la declaració d’estat d’alarma.

L’import es determinarà a la convocatòria i a les bases reguladores corresponents, que encara no han estat publicades.

Poden inscriure’s al registre les persones treballadores autònomes següents:

 • Les persones treballadores autònomes donades d’alta al Règim especial de treballadors autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA) que exerceixin l’activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores a càrrec seu. El sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones contractades per compte d’altri de la unitat de negoci no pot ser superior a 6 (es pren com a referència la mitjana de l’any anterior a la convocatòria)
 • Les persones treballadores autònomes donades d’alta a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA que exerceixen l’activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores a càrrec seu. El sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones contractades per compte d’altri de la unitat de negoci no pot ser superior a 6 (es pren com a referència la mitjana de l’any anterior a la convocatòria)
 • Les persones treballadores autònomes donades d’alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, ja sigui unipersonal o amb altres socis. El nombre de socis no pot ser superior a 3, i es pren com a referència la mitjana de socis de l’any anterior de la convocatòria. El sumatori de persones sòcies i persones treballadores per compte d’altri no pot ser superior a sis, i es pren com a referència la mitjana de l’any anterior a la convocatòria.
 • Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per 3 socis, d’acord amb la mitjana de socis de l’any anterior de la convocatòria. El sumatori de persones sòcies i persones treballadores no sòcies no pot ser superior a 6, i es pren com a referència la mitjana de l’any anterior a la convocatòria.
 • No es poden inscriure les persones treballadores autònomes col·laboradores

A més, caldrà complir els requisits següents:

 1. Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya
 2. Estar en situació d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda, abans de l’1 d’octubre de 2020
 3. La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques del darrer exercici disponible ha de ser igual o inferior a 35.000 €
 4. El rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l’import de 13.125 €
 5. Complir els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i altre normativa aplicable.
 6. No tenir atorgades cap de les subvencions següents:
  1. Subvenció per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020 segons Resolució TSF/1270/2020)
  2. Ajuts per afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d’una microempresa , segons Resolució TSF/2799/2020

El termini d’inscripció prèvia es pot fer des de les 9 hores del 30 de novembre a les 15 hores del 7 de desembre de 2020.

Podeu accedir al tràmit i obtenir més informació a l’enllaç següent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: