Ajuts a instal·lacions esportives per fer front a la suspensió de l’obertura al públic

CONVOCATÒRIA FORA DE TERMINI

De 2.000 a 50.000 euros de subvenció.

Sol·licituds: de les 12 h del 30 de novembre fins a les 23:59 h del 4 de desembre de 2020

A partir del 30 de novembre es podran sol·licitar uns ajuts extraordinaris i d’emergència per fer front a la suspensió de l’obertura al públic de les instal·lacions esportives a Catalunya, segons l’establert a les bases reguladores publicades el passat 25 de novembre de 2020.

Poden ser beneficiàries d’aquesta línia d’ajuts:

  1. Les entitats privades sense finalitat de lucre registrades en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya que gestionen instal·lacions esportives.
  2. Les empreses que gestionen instal·lacions esportives d’acord amb l’epígraf 967.1 (Instal·lacions esportives) o l’epígraf 967.2 (Escoles i serveis de perfeccionament de l’esport) de les tarifes i la instrucció de l’Impost d’Activitats Econòmiques, aprovades pel Reial decret legislatiu 1175/1990.

S’exclouen com a beneficiaris/àries d’aquesta línia d’ajuts:

  • Els ens locals de Catalunya
  • Les persones jurídiques participades en més d’un 50% per capital públic
  • Els/les professionals autònoms/es
  • Les instal·lacions esportives d’ús exclusiu: escolar, residencial o turístic.

L’ajut consisteix en una aportació única per persona sol·licitant. L’import és entre 2.000 i 50.000 €, segons el nombre de metres quadrats de la superfície dels espais esportius i la naturalesa de la instal·lació.

En el cas que la persona sol·licitant gestioni més d’una instal·lació esportiva afectada per la suspensió de l’obertura al públic, l’import màxim de l’ajut és de 250.000 euros.

La quantia de l’ajut, juntament amb altres quanties limitades d’ajut que s’hagi percebut no pot superar 800.000 € per persona.

El procediment de concessió és de concurrència competitiva. La prelació entre sol·licituds s’establirà atenent a la superfície declarada de les instal·lacions esportives afectades: les sol·licituds s’ordenaran de menor a major superfície i els ajuts es concediran fins que s’exhaureixi l’import màxim de la convocatòria. En cas que dues o més sol·licituds declarin la mateixa superfície, la prelació entre elles s’establirà atenent l’ordre cronològic de presentació.

El termini de presentació de sol·licituds és entre 12 hores del 30 de novembre fins a les 23:59 hores del 4 de desembre de 2020.

Podeu accedir a més informació i al tràmit de sol·licitud a l’enllaç següent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: