Subvencions per donar suport al finançament de les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals

ATENCIÓ: EL TERMINI PER PRESENTAR SOL·LICITUDS HA FINALITZAT.

La Generalitat de Catalunya ha aprovat aquesta segona convocatòria de subvencions, regulades pel Decret Llei 38/2020, de 3 de novembre, pel qual s’adopten mesures en l’àmbit cultural per pal·liar els efectes de la crisi generada per la pandèmia de la COVID-19 i que estan adreçades a les empreses i entitats culturals en l’àmbit audiovisual, de les arts escèniques (dansa, circ i teatre) i de la música.

Poden optar a aquestes subvencions les empreses, tant si són persones físiques com jurídiques, i les entitats privades sense afany de lucre amb domicili social a Catalunya que duguin a terme alguna de les activitats econòmiques següents:

1. En l’àmbit audiovisual:

 • Empreses i entitats que tinguin la titularitat i la gestió d’una sala d’exhibició cinematogràfica a Catalunya.
 • Empreses distribuïdores independents que no tinguin dominant, directa o indirecta, ni per part d’empreses d’estats no membres de la Unió Europea ni associats a l’Espai Econòmic Europeu, ni d’empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual, per raons de propietat, de participació financera o per les normes que en regeixen la presa de decisions.

2. En l’àmbit de les arts escèniques (dansa, circ i teatre):

 • Empreses distribuïdores d’espectacles d’arts escèniques.
 • Empreses i entitats que tinguin la titularitat i la gestió de sales de teatre o carpes estables de circ ubicades a Catalunya.

3. En l’àmbit de la música:

 • Empreses i entitats que es dediquen a la contractació artística dels concerts que formen part de les programacions realitzades de música en viu de caràcter professional.
 • Empreses que siguin propietàries o titulars de la gestió de sales amb programació estable de música en viu ubicades a Catalunya. S’entén per programació estable aquelles programacions que incloguin com a mínim 25 concerts de pagament, per any, en els darrers 3 anys, sense incloure el 2020.

Els requisits i les condicions per poder optar a les subvencions són els següents:

 • El període subvencionable és de l’1 al 30 de novembre del 2020.
 • No es pot haver tramitat cap expedient de regulació d’ocupació (ERO) des del moment d’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
 • La despesa mínima subvencionable ha de ser de 600,00 euros.
 • Les persones sol·licitants que obtinguin subvenció han de continuar en l’exercici de la seva activitat a 31 de desembre del 2020.

Aquestes subvencions són incompatibles amb altres subvencions extraordinàries o temporals per a la mateixa finalitat de l’Institut Català de les Empreses Culturals o de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) convocades amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Els ajuts que regulen aquestes bases són compatibles amb altres ajuts, subvencions i ingressos per a diferent finalitat de l’Institut Català de les Empreses Culturals o procedents d’altres departaments de l’Administració de la Generalitat o d’altres ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, sempre que la suma dels imports concedits no superi el cost de l’activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària.

Únicament es consideren despeses subvencionables les següents:

 • Despeses del personal laboral de la persona sol·licitant.
 • Quotes de cotització a la Seguretat Social pel règim especial de treballadors autònoms i quotes de gremis i associacions professionals.
 • Despeses d’estructura de l’establiment on es porta a terme l’activitat professional (quota del préstec hipotecari, lloguer de l’immoble, manteniment i conservació, subministraments, neteja, assegurances, gestoria, despeses administratives i béns fungibles). En cas que la persona sol·licitant ostenti la propietat de l’establiment on es porta a terme l’activitat professional, si el lloga a un tercer durant el període subvencionable, no computen les despeses que la persona sol·licitant assumeixi durant el període de lloguer.
 • Els tributs, sempre que no siguin susceptibles de recuperació o compensació. No es consideren subvencionables els impostos personals sobre la renda.
 • Despeses relacionades amb la difusió i comunicació de les activitats dels sol·licitants relatives al període subvencionable.

L’import de la subvenció és del 100% de les despeses subvencionables amb un mínim de 600 euros i els màxims següents, d’acord amb la disponibilitat pressupostària:

a) Sol·licituds d’empreses i entitats que tinguin la titularitat i la gestió de sales d’exhibició cinematogràfica, de sales de teatre o carpes estables de circ i de sales amb programació estable de música en viu:

 • Sales amb un aforament inferior o igual a 400 persones. Fins a 10.000 euros.
 • Sales amb un aforament de 401 a 1.000 persones. Fins a 22.000 euros.
 • Sales amb un aforament de 1.001 a 2.000 persones. Fins a 25.000 euros.
 • Sales amb un aforament superior de 2.000 persones. Fins a 28.000 euros

b) Per a la resta de supòsits: fins a 12.000 euros.

El procediment de concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència no competitiva

El període per presentar sol·licituds és del 12 al 30 de novembre del 2020, ambdós inclosos.

Les sol·licituds de subvencions s’han d’efectuar i trametre per mitjans telemàtics. El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del pressupost complet i detallat es poden obtenir en aquest enllaç.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: