Nous ajuts per a persones treballadores autònomes i microempreses davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19

PRESSUPOST ESGOTAT

Aquest 6 de novembre s’ha publicat la convocatòria d’una nova línia d’ajuts amb l’objectiu afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona físiques, i de les persones treballadores autònomes que formen part d’una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19.

Inici període de sol·licituds > dilluns, 9 de novembre a les 9h

En què consisteix?

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la tramitació i concessió de l’ajut previst a l’article primer del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19 i té per objectiu afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona físiques, i de les persones treballadores autònomes que formen part d’una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19

Requisits  per ser  persona beneficiària d’aquest ajut

 • Ser persona treballadora autònoma.
 • Estar d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda abans de l’1 d’octubre de 2020.
 • La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros.
 • Que el rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de l’any 2020 no hagi superat l’import de 13.125 euros, d’acord amb el que han declarat en el model 130 o 131 de l’IRPF per als tres primers trimestres de l’any 2020 o document probatori equivalent per a les persones treballadores autònomes no obligades a fer declaracions trimestrals de l’IRPF.
 • En cas de persones treballadores autònomes que l’alta com a treballador o treballadora autònoma hagi estat posterior a l’1 de gener de 2020, el càlcul de l’import màxim del rendiment net de l’activitat es farà amb el prorrateig dels dies d’alta com a persona treballadora autònoma prenent com a referència l’import de 13.150 euros.
 • Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
 • Les persones físiques empresàries han d’estar donades d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques en els supòsits que sigui obligatori.

Qui se’n pot beneficiar?

 • Les persones treballadores autònomes donades d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA) que exerceixin l’activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores a càrrec seu.
 • Les persones treballadores autònomes donades d’alta a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA que exerceixen la seva activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores a càrrec seu.
 • Les persones treballadores autònomes donades d’alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, ja sigui unipersonal o amb altres persones sòcies. En aquest cas, el nombre de persones sòcies no pot ser superior a tres, d’acord amb la mitjana de socis de l’any 2019.

En aquests tres casos, no poden sol·licitar l’ajut si el sumatori de les persones treballadores autònomes, incloses les persones treballadores autònomes col·laboradores, i les contractades per compte d’altri de la unitat de negoci és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l’any 2019.

 • Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per tres persones sòcies, d’acord amb la mitjana de socis de l’any 2019.

En aquest cas, no poden sol·licitar l’ajut les persones sòcies de les cooperatives donades d’alta com a autònomes al RETA si el sumatori de les persones sòcies i persones treballadores no sòcies és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l’any 2019.

 Quantia de la subvenció

La quantia de l’ajut és un import fix de 2.000 euros.

Termini i realització de les actuacions

El procediment de concessió d’aquests ajuts és el de concurrència no competitiva, i es resol fins a exhaurir el crèdit disponible.

El termini per presentar la sol·licitud s’inicia a les 9:00 hores del 9 de novembre de 2020.

Més informació i tramitació de sol·licituds

És compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats destinat a la mateixa finalitat.

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa.

INFOGRAFIA :: Ajuts per al manteniment des llocs de treball autònoms
INFOGRAFIA :: Ajuts per al manteniment des llocs de treball autònoms

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: