Suport per fer front al pagament de la renda dels locals arrendats afectats per les noves mesures de salut pública

La Generalitat de Catalunya ha publicat un decret llei per adoptar mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte que han ocasionat les mesures adoptades per la contenció del brot epidèmic de la pandèmia COVID-19, de suspensió i restriccions d’activitats econòmiques a determinats sectors d’activitats.

Entre d’altres, hi ha les que tenen per objectiu que aquestes activitats puguin fer front al pagament de la renda dels locals arrendats i d’aquesta manera evitar el tancament d’empreses i la destrucció de llocs de treball. Aquestes limiten la seva eficàcia al temps de vigència de les prohibicions o restriccions dictades per l’autoritat competent i s’estableixen com a regles en cas que les parts no arribin a un acord satisfactori en un termini prudencial.

Les empreses que s’hagin vist afectades per aquestes mesures de suspensió o restricció de l’activitat podran requerir a la part arrendadora, per burofax o d’una altra manera fefaent, una modificació raonable i equitativa de les condicions dels contractes de lloguer subscrits a partir de l’1 de gener de 1995.

Quan les parts no arribin a un acord per mitjà de negociació o mediació, en el termini d’1 mes des de que se li fa el requeriment, s’aplicaran les regles següents:

  • En cas de suspensió de l’activitat: la renda i altres quantitats degudes per part de l’arrendatari/ària s’han de reduir en un 50% mentre duri la mesura de suspensió.
  • En cas de restricció parcial: la renda i altres quantitats degudes per part de l’arrendatari/ària s’han de reduir en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble, mesurada objectivament per la reducció d’aforament d’horaris o per altre limitacions imposades.
  • La prestació de serveis de lliurament a domicili o de recollida de productes a l’establiment no afecta l’aplicació de les reduccions previstes.
  • L’arrendatari pot exigir a l’arrendador/a la imputació total o parcial de pagar les rendes referides i altres quantitats degudes de les seves obligacions, exclosa la fiança legal obligatòria i altres garanties dipositades en l’organisme competent. L’arrendatari/ària ha de reintegrar les garanties objecte d’imputació en el termini d’un any comptat des de la desaparició de les circumstàncies , en tot cas, abans que finalitzi el contracte si el termini de durada és inferior.
  • L’arrendatari podrà desistir del contracte sense penalització, en cas que les mesures previstes de suspensió de l’activitat es perllonguin més de tres mesos en el transcurs d’un any a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta norma, mentre es mantingui i fins a tres mesos després del cessament complet de les mesures, sempre que ho notifiqui de manera fefaent a l’arrendador/a amb un mes d’antelació.

Les reduccions de renda i d’altres quantitats degudes per la part arrendatària són efectives a comptar de la data del requeriment de modificació de les condicions contractuals.

L’arrendador/a des de que rep el requeriment, s’ha d’abstenir d’emetre factura contra la part arrendatària per l’import de la renda i altres despeses a càrrec d’aquesta, fins que transcorri el termini mensual per a negociar la modificació contractual o, si és anterior, fins a la data de l’acord.

Establiment de vins i licors a Gavà.

Servei de mediació per als lloguers de locals comercials i oficines

Acompanyament per aquelles empreses que han hagut d’abaixar la persiana i no poden fer front al lloguer.

1 comentari

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: