Ajuts per a la contractació de persones en l’àmbit domiciliari per la cura de persones grans o dependents de la llar

AJUT FORA DE TERMINI

Ja es pot demanar la prestació que la Generalitat de Catalunya ha dissenyat per al foment i la creació de nova ocupació en l’àmbit del treball domiciliari per la cura de persones grans i dependents.

L’import de la subvenció consisteix en un pagament únic de fins a 2.685 euros, que equival al cost de la quota de la Seguretat Social, i es destinarà a les persones que ofereixin un contracte laboral a empleats de la llar per l’atenció de persones grans o dependents durant un mínim de 12 mesos.

Condicions i requisits de la persona que ofereix el contracte

 • Tenir més de 18 anys
 • Estar empadronada i residir legalment en un municipi de Catalunya.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i, si escau, les obligacions amb la Seguretat Social.
 • Tenir uns ingressos bruts anuals de la unitat familiar compresos entre uns llindars inferior i superior que depenen del nombre de membres de la unitat familiar un cop descomptat el pagament del salari convingut:
  • Tenir uns ingressos bruts anuals de la unitat familiar superior al 25% del salari mitjà de Catalunya, fixat en 25.180,44 euros anuals, si no té familiars a càrrec. Si la unitat familiar inclou dos membres, el 50% de l’índex esmentat. I si la unitat familiar inclou més de dues persones, s’ha d’afegir un 15% del salari mitjà de Catalunya més per cada membre addicional.
  • Tenir uns ingressos bruts anuals de la unitat familiar inferiors a 2,5 vegades el salari mitjà de Catalunya en còmput anual, si no té familiars a càrrec. Si la unitat familiar inclou dos membres, els ingressos han de ser inferiors a 4,5 vegades de l’import esmentat. I si la unitat familiar inclou més de dues persones, els ingressos de la unitat familiar han de ser inferiors, addicionalment, en 1,5 vegades el salari mitjà de Catalunya per cada membre addicional.

Condicions i requisits en relació al contracte laboral

 • La durada del contracte ha de ser d’un mínim de 12 mesos.
 • L’objecte del contracte ha de ser la prestació de serveis en l’àmbit dels treballs de cura de persones grans o dependents.
 • Ha de fer dos anys que les persones treballadores no estan donades d’alta a la Seguretat Social, a comptar de la data de signatura del contracte.
 • La jornada de treball pot ser a temps complert o parcial, sempre igual o superior a 10 hores.
 • La retribució pactada en el contracte de treball ha de ser igual o superior al salari mínim interprofessional per a jornada complerta i en còmput anual.
 • La prestació del servei s’ha de produir al domicili de la persona contractant, per al treball de cura de la mateixa persona contractant o bé d’algun membre de la unitat familiar.
 • En el cas que les persones contractades no tinguin la nacionalitat espanyola o d’un estat membre de la Unió Europea, han de complir uns requisits específics per poder contractar-les:
  • En el cas que tinguin residència legal que no els autoritzi a treballar, les persones estrangeres han de sol·licitar la corresponent modificació o autorització inicial de treball.
  • En el cas que no tinguin residència legal, les persones han de complir els requisits que estableix la normativa estatal per accedir a l’arrelament social:
   • Tres anys de permanència a l’Estat espanyol, que cal acreditar per mitjà de l’empadronament.
   • No tenir antecedents penals a l’Estat espanyol ni al país d’origen.
   • Disposar de l’informe d’arrelament INF02 que emet la Generalitat de Catalunya o poder acreditar parentiu de primer grau amb persona major d’edat espanyola o estrangera resident

Compatibilitats

Aquestes subvencions són compatibles amb qualsevol altre ajut o subvenció concedit amb la mateixa finalitat que estigui finançat per altres administracions o ens públics o privats, ja siguin d’àmbit local, nacional, estatal, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, incloses les reduccions dels costos de Seguretat Social, sempre que l’import total dels ajuts o subvencions concedits amb la mateixa finalitat, inclosa la subvenció

Procediment per la sol·licitud

Cada persona sol·licitant té dret a la tramitació d’únic expedient, dins el qual pot sol·licitar subvenció per a un màxim de dos contractes. En cas de presentar més d’una sol·licitud, només es té en compte la darrera que s’hagi presentat.

Les sol·licituds s’atendran estrictament segons l’ordre cronològic de presentació del 4 d’agost al 10 de setembre de 2020. Una vegada exhaurit el pressupost, la presentació de la sol·licitud no dona cap dret a l’obtenció de la subvenció.

El tràmit s’haurà de presentar electrònicament a través de l’apartat de Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya amb certificat digital o l’idCAT Mòbil (t’expliquem com obtenir-ho al següent enllaç).

Per tal de facilitar-vos la gestió de la sol·licitud, disposeu dels Punts de suport a la tramitació presents al territori. A Gavà se us informarà amb cita prèvia al Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE-CCOO), ubicat a c/Sarrià, 3.

Pots trobar tota la informació al web de la  Generalitat de Catalunya

Normativa

RESOLUCIÓ TSF/1943/2020, de 30 de juliol, per la qual s’aprova la convocatòria de les subvencions per a la creació de nova ocupació en l’àmbit del treball domiciliari de cures que preveu el capítol 1 del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu (ref. BDNS 518190).

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: