Un electricista arreglant un endoll mentre l'incrusta a la paret,

Mesures i prestacions per a autònoms/es en la nova normalitat

El govern ha aprovat unes noves mesures de protecció i prestacions per als autònoms/es per a que puguin reactivar el seu negoci després de la covid-19.

El Govern de l’Estat ha aprovat unes noves mesures de protecció i prestacions als treballadors i treballadores autònomes per la seva reactivació econòmica després de la covid-19. L’objectiu del nou Reial Decret Llei 24/2020 és donar continuïtat i facilitar la recuperació gradual de l’activitat de les empreses un cop finalitzat l’estat d’alarma.

Aquestes noves mesures es podran sol·licitar a partir de l’1 de juliol.

Infografia sobre les prestacions a persones autònomes // Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
Infografia sobre les prestacions a persones autònomes // Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
Pròrroga de la prestació de cessament d’activitat i treball per compte propi

Les persones autònomes que ja estiguessin percebent fins al 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d’activitat poden sol·licitar la pròrroga de la prestació fins al 30/09/2020.

L’accés a aquesta prestació exigirà acreditar una reducció en la facturació durant el tercer trimestre de l’any 2020 d’almenys el 75% en relació al mateix període de l’any 2019. També cal acreditar no haver obtingut durant el tercer trimestre de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 €. Per a accedir a aquesta prestació ordinària compatible amb l’activitat, no és necessari esperar que acabi el trimestre. Les persones autònomes que estimin que poden ser beneficiaris de la prestació poden sol·licitar-la en qualsevol moment. Posteriorment, es realitzarà una verificació del compliment dels requisits. Les persones autònomes tenen la possibilitat de renunciar a la prestació durant aquests 3 mesos si veuen recuperada la seva activitat.

A partir del 30/9/2020 només es podrà continuar percebent aquesta prestació de cessament d’activitats si concorren tots els requisits de l’article 330 de la Llei General de la Seguretat Social. La persona autònoma, mentre estigui percebent la prestació, haurà d’ingressar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent.

Exempció en la cotització a persones autònomes que hagin percebut la prestació extraordinària de cessament durant l’estat d’alarma

A partir de l’1/7/2020 les persones treballadores autònomes que estiguessin percebent el 30/6/2020 la prestació extraordinària per cessament d’activitat per la declaració de l’estat d’alarma tindran dret a una exempció de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i formació professional amb els següents imports:

  • 100% de les cotitzacions corresponents al mes de juliol
  • 50% de les cotitzacions corresponents al mes d’agost
  • 25% de les cotitzacions corresponents al mes de setembre

L’exempció de cotització serà incompatible amb la percepció de la prestació per cessament d’activitat.

Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als/les treballadors/es de temporada

És una prestació extraordinària per cessament d’activitat per les persones treballadores autònomes de temporada, per un import del 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat exercida en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar. La prestació començarà amb efectes l’1 de juliol i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers quinze dies naturals de juliol. En cas contrari els efectes queden fixats l’endemà de la presentació de la sol·licitud.

Aquesta prestació la podenn sol·licitar aquelles persones que:

  • Hagin estat d’alta i hagin cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar com a treballador per compte propi durant almenys cinc mesos en el període comprès entre març i octubre, de cadascun dels anys 2018 i 2019.
  • No hagin estat d’alta o assimilat a l’alta durant el període comprès entre l’1 de març de 2018 i l’1 març de 2020 en el règim de Seguretat Social corresponent com a treballador per compte d’altri més de 120 dies.
  • No hagin desenvolupat activitat ni hagin estat donats/des d’alta o assimilat a l’alta durant els mesos de març a juny de 2020.
  • No hagin percebut cap prestació del sistema de Seguretat Social durant els mesos de gener a juny de 2020, tret que la mateixa fos compatible amb l’exercici d’una activitat com a treballador autònom.
  • No hagin obtingut durant l’any 2020 uns ingressos que superin els 23.275 euros.
  • Que es trobin al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si no es complís aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini de 30 dies naturals ingressi les quotes degudes.
  • Socis o sòcies treballadores de les cooperatives de treball associat que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors/ores per compte propi en el règim especial que correspongui tindran dret igualment a aquesta prestació extraordinària, sempre que reuneixin els requisits establerts a la normativa.

Durant la percepció de la prestació no existirà obligació de cotitzar, romanent el treballador/a en situació d’alta o assimilada a l’alta en el règim de Seguretat Social corresponent.

No obstant, aquesta prestació serà incompatible amb el treball per compte d’altri i amb qualsevol prestació de Seguretat Social que el beneficiari/ària estigués percebent tret que fos compatible amb l’acompliment de l’activitat com a treballador per compte propi. Així mateix també serà incompatible amb el treball per compte propi quan els ingressos que es percebin durant l’any 2020 superin els 23.275€. La gestió d’aquesta prestació correspondrà a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o a l’Institut Social de la Marina.

El reconeixement de la prestació als treballadors autònoms de temporada es podrà sol·licitar-se entre el 27 de juny i octubre de 2020.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: