Una persona amb guants prepara sushi.

Comença la fase 1: hosteleria i restauració

A partir del dilluns 25 de maig, els comerços i locals de serveis de menys de 400m2 podran obrir al públic, però aplicant un seguit de mesures d’higiene, seguretat, aforament i prevenció.

A partir de dilluns 25 de maig es preveu que Barcelona i la seva àrea metropolitana passen a la fase 1 del desconfinament. Es podrà procedir a la reobertura al públic de tots els establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals que la seva activitat va ser sospesa després de la declaració de l’estat d’alarma, complint uns determinats requisits. En el cas dels establiments de restauració les condicions seran les següents:

 • Es manté el servei de lliurament a domicili recollida de comandes pels clients en els establiments, quedant prohibit el consum a l’interior d’aquests.
 • Reobertura de les terrasses a l’aire lliure.

Reobertura de les terrasses a l’aire lliure

Poden obrir-se al públic el 50% de les taules de terrassa a l’aire lliure, permeses en l’any immediatament anterior, en base a la corresponent llicència municipal.

En tot cas caldrà garantir la distància mínima de 2 metres entre les taules, o entre l’agrupació de taules. S’entendrà per terrassa a l’aire lliure, tot espai no cobert o, que estant cobert, estigui rodejat lateralment per un màxim de dues parets, murs o paraments.

Increment de la superfície de les terrasses

Si l’establiment obté el permís de l’Ajuntament del seu municipi, per incrementar la superfície destinada a la terrassa a l’aire lliure, es podran incrementar el nombre de taules previstes en l’apartat anterior. Tanmateix, haurà de respectar-se la proporció del 50% entre taules i superfície, i haurà d’incrementar-se proporcionalment l’espai dels vianants en el mateix tram de la via pública en el què s’ubiqui la terrassa.

Ocupació màxima

L’ocupació màxima serà de 10 persones per taula (o agrupació de taules). En tot cas, s’haurà de respectar la distància mínima de seguretat interpersonal.

En aquest sentit, des de l’Ajuntament de Gavà no cobrarà la taxa d’ocupació de via pública a les terrasses de bars i restaurants fins a finals d’any. Alguns establiments estan sol.licitant a l’Ajuntament l’ampliació dels seus espais, i d’altres que no en tenien estan demanant permís per instal.lar taules al carrer. Els serveis municipals estan estudiant amb la màxima celeritat possible totes les peticions, i es farà tot allò que es consideri necessari per poder satisfer positivament les demandes Els bars i restaurants que vulguin demanar ampliació han d’entrar una instància formal a través de la seu electrònica.

Mesures d’higiene i/o prevenció en terrasses

Durant la prestació del servei en les terrasses, haurà de dur-se a terme:

 • Neteja i desinfecció de l’equipament de la terrassa:
  • Taules
  • Cadires
  • Qualsevol altra superfície de contacte entre clients.
 • Priorització de les estovalles d’un sol ús. Si no és possible, ha d’evitar-se l’ús de la mateixa estovalles entre diferents clients, optant per solucions que facilitin el seu canvi entre serveis i es netegi mecànicament en cicles de rentat entre 60 i 90 graus centígrads.
 • Posar a disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats, a l’entrada de l’establiment, en condicions pel seu ús.
 • Evitar l’ús de cartes d’ús comú, i s’optarà per altres dispositius electrònics propis, pissarres, cartells o mitjans similars.
 • Els elements auxiliars del servei, com ara la vaixella, la cristalleria, coberteria o estovalles, entre d’altres, s’emmagatzemaran en recintes tancats, i de no ser possible, lluny de les zones de pas de clients i treballadors.
 • S’eliminaran productes d’autoservei com ara tovalloneres, escuradents, setrills, o altres utensilis similars. Es prioritzaran les monodosis d’un sol ús o el seu servei en altres formats sota petició del client.

L’ús dels serveis (WC) per part dels clients, serà com a màxim d’una persona, tret d’aquells supòsits de persones que puguin necessitar assistència, que podrà ser atesa pel seu acompanyant. La neteja i desinfecció dels serveis (WC) serà duta a terme, com a mínim, 6 vegades al dia.

Comandes i recollides

Només podran fer-se comandes a través de telèfon o en línia, i l’establiment fixarà un horari de recollida. L’establiment podrà comptar amb un espai habilitat i senyalitzat per la recollida de les comandes on es realitzarà l’intercanvi i pagament. Sempre hauran de garantir-se els 2 metres de distància de seguretat, o quan no sigui possible, s’utilitzaran mostradors o mampares. També es permet la recollida de les comandes directament des del vehicle del client en aquells casos on l’establiment tingui habilitada aquesta opció.

Mesures de prevenció de riscos per als treballadors/es

No podran incorporar-se als seus llocs de treball les persones que estiguin es aïllament domiciliari per tenir el diagnòstic de COVID-19 o tinguin algun dels símptomes compatibles. Tampoc podran fer-ho els treballadors/es que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

L’empresa, per la seva banda, estarà obligada a complir les obligacions de prevenció de riscos establertes en la legislació vigent (tant de caràcter general com de manera específica pe prevenir el contagi del COVID-19) i assegurar que tots els personal compti amb equips de protecció individual (EPI) adequats al seu nivell de risc, i com a mínim disposin de mascaretes, gel hidroalcohòlic amb activitat virucida, i/o sabó per a la neteja de mans.

En cas de comptar amb un sistema de control de presència amb fitxatge dactilar, l’empresa haurà de substituir-lo per qualsevol altre sistema de control o bé desinfectar el dispositiu abans i després de cada fitxatge.

Mesures d’higiene per als clients/es

Així mateix, l’establiment haurà de posar a disposició dels clients gel hidroalcohòlic a l’entrada de l’establiment i papereres amb tapa d’accionament no manual, dotades amb una bossa d’escombraries.

En aquells establiments en els quals sigui possible l’atenció personalitzada de més d’un client a la vegada, haurà d’assenyalar-se de forma clara la distància de seguretat de 2 metres entre clients, amb marques al terra, o mitjançant l’ús de balises, cartellera i senyalització. En cap cas l’atenció al client no podrà realitzar-se de manera simultània per un mateix treballador, ja que l’accés a l’establiment es durà a terme de forma individual excepte en aquells casos en que un adult acompanyi una persona amb discapacitat, menor o persona gran.

Més informació:

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: