Diferents bitllets d'euro escampats.

Trobar finançament en temps de coronavirus

Els governs català i espanyol han aprovat un seguit de mesures de finançament per fer front a la crisi provocada pel covid-19.

L’emergència sanitària provocada pel coronavirus ha tingut com a principal conseqüència una aturada econòmica que posa en perill el teixit productiu i que la supervivència de les empreses a curt o mig termini. T’expliquem les mesures que s’han près des de les diferents administracions per ajudar-te a finançar el teu negoci i ajudar-te a superar aquesta situació.

ICF – Institut Català de Finances

ICF i Avalis: Avals i Préstecs per cobrir la liquiditat de les Pimes catalanes.

Com a mesura extraordinària s’ha obert una línia de crèdit de 1.000 milions d’euros per millorar la liquiditat de les empreses, que es formalitzarà a través d’entitats financeres amb l’aval de l’Institut Català de Finances (ICF) o d’Avalis de Catalunya.

La Generalitat assumirà el 100% del risc creditici de cada operació. Aquest finançament, destinat a pimes, ha d’estar vinculat a noves necessitats de liquiditat i al manteniment de llocs de treball. Aquestes són les entitats a les que es pot sol·licitar el préstec amb l’aval del 100% d’Avalis de Catalunya: Caixabank, Banc Sabadell, Banco Santander, Bankia, Bankinter, BBVA, Cajamar, Caixa Enginyers, Caixa d’Arquitectes i l’ICF.

ICF Eurocrèdit – COVID-19

L’ICF ha publicat aquesta nova línia de préstecs en condicions preferents per a les petites i mitjanes empreses que necessitin liquiditat arran de la crisi de la COVID-19.

Les operacions aprovades a través d’aquesta línia compten amb unes condicions preferents gràcies al finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu 2014-2020, que té l’objectiu d’invertir en creixement i ocupació.

ICO – Instituto de Crédito Oficial

Línies ICO per a empreses i emprenedors

ICO ha augmentat en 10.000 milions d’euros per les seves línies ja existents de finançament per a persones autònomes i empreses, que són:

Línia d’Avals

ICO va aprovar en el Real Decret Llei 8/2020, de 17 de març les condicions i requisits per aquestes línies d’avals, amb una dotació de 100.000 milions d’euros, amb l’objectiu de facilitar la concessió de préstecs a empreses i persones autònomes que ho necessitin per a cobrir el seu circulant, el pagament de factures o d’altres conceptes.

L’Estat cobreix el 80% del risc en el cas de nous préstecs, el 70% en el cas de les renovacions de préstecs i el 60% en el cas de qualsevol crèdit a la resta d’empreses.  Aquesta línia es gestionarà per l’ICO, a través de les entitats financeres adherides. 

Per a més informació, consulta aquest enllaç.

Crèdit ICO per al sector turístic

Les empreses del sector turístic o d’activitats connexes a aquest CNAE que tinguin necessitat de liquiditat per fer front a la situació derivada del COVID-19, des de l’ICO tenen a la seva disposició aquesta línia de crèdit amb un import màxim per client de fins a 500.000 euros, en una o diverses operacions.

Ajuntament de Gavà

Microbank – Microcrèdits per a persones emprenedores 

L’Ajuntament de Gavà disposa d’un conveni de col·laboració amb MicroBank de CaixaBank, per afavorir l’accés al finançament a les persones emprenedores que no disposen d’avals i garanties suficients per poder demanar un préstec tradicional a una entitat bancària.

Microbank desenvolupa l’activitat de concessió de préstecs sense garantia real, amb la finalitat de finançar petites iniciatives empresarials de persones físiques o jurídiques que, per les seves condicions econòmiques i socials, tenen dificultats d’accés al finançament bancari tradicional.

Aquests microcrèdits tenen per objecte petits projectes de quantitat reduïda, tot afavorint la igualtat d’oportunitats d’homes i dones, joves, nous residents i discapacitats així com amb especial atenció als col·lectius més desfavorits.

Línia de finançament per a cooperatives

Coop57 i la Fundació Seira han acordat obrir una línia de finançament específica de 2 milions d’euros pel cooperativisme català afectat per la Covid-19 i un fons de 400.000 euros que serviran per garantir els préstecs concedits en el marc d’aquesta línia. Com a requisit, cal que la cooperativa formi part de Coop 57. El termini per a la sol·licitud finalitza el 30/6/2020

Altres programes, ajuts i línies de finançament

Plataforma PYME, Ministerio de Indústria, Comercio y Turismo: recull de diferents programes i línies de suport adreçades a  pimes i persones autònomes. Consulta’ls aquí.

Ajuts amb els préstecs concedits en el Programa Emprendetur. El Govern suspèn durant un any i sense penalització (a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març) el pagament d’interessos i amortitzacions corresponents a préstecs concedits per la Secretaria d’Estat de Turisme en relació als projectes i actuacions corresponents al programa Emprendetur (Emprendetur I+D+i, Emprendetur Joves Emprenedors i Emprendetur Internacionalització).

Ajornament extraordinari del calendari de reemborsament en préstecs concedits per CCAA i ens locals. El Reial Decret Llei 11/2020 també contempla la possibilitat d’ajornar el calendari de reemborsament de préstecs concedits per Comunitats Autònomes i ens locals. No serà aplicable a préstecs participatius, operacions de capital de risc, instruments de cobertura, derivats, subvencions, avals financers i, en general, qualsevol operació de caràcter financer que no s’ajusti a préstecs financers en termes de mercat.

Préstecs concedits per la SGIPYME (Secretaria General Estatal d’Indústria i de la PIME). El Reial Decret Llei 11/2020, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19 contempla els següents supòsits en relació als préstecs que concedeix la SGIPYME.

  • S’aplica aquesta mesura als programes de la SGIPYME de Reindustrialització, Competitivitat de Sectors Estratègics Industrials, Competitivitat del Sector Automoció, Reindustrialització i Enfortiment de la Competitivitat Industrial, Indústria Connectada 4.0 i I+D+i en l’àmbit de la indústria manufacturera.

Subvencions de l’EPE Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), MP sota modalitat de préstec.

Els beneficiaris dels seus programes de subvenció o ajuts reemborsables podran acordar la concessió d’ajornaments de les quotes del préstec subscrit, sempre que no es trobessin en situació concursal i estiguessin al corrent en el compliment de totes les obligacions amb Hisenda i la Seguretat Social.

Poden ajornar-se les quotes que es trobin pendent de pagament i el seu venciment s’hagi produït o es produeixi en els mesos de març, abril, maig i juny de 2020. L’ajornament quedarà automàticament ampliat a les successives quotes, fins transcorregut dos mesos després de la finalització de l’estat d‘alarma i hauran d’abonar-se abans de la finalització del període de vigència del préstec.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: