Persona treballant davant d'un ordinador.

Prestació per a autònoms/es: cessament d’activitat

Els treballadors i treballadores autònoms que s’han vist obligats a suspendre la seva activitat per l’estat d’alarma des del 14 de març poden acollir-se a aquesta prestació

L’administració ha posat en marxa mesures per a les persones treballadores autònomes que s’hagin vist obligades a abaixar la persiana. Si fa uns dies la Generalitat va obrir una línia d’ajuts de 2.000€ per beneficiari/ària,el Govern de l’Estat ha posat en marxa una prestació per cessament temporal d’activitat a la qual els afectats/des es poden acollir per pal·liar l’impacte de la pandèmia del Coronavirus.

Aquesta prestació és compatible amb qualsevol altra prestació de Seguretat Social que el beneficiari estigui rebent i que fos compatible amb el l’activitat que estava desenvolupant.

A quins col·lectius va dirigit?

Aquest ajut està destinat a les persones treballadores autònomes que estiguin afiliades al Règim Especial d’Autònoms (RETA), al Règim Especial dels Treballadors de la Mar, al Sistema Especial per a treballadors per compte propi agrari o que desenvolupin activitats en els CNAE 2009 (5912, 5915, 5916, 5920 i entre el 9001 i el 9004 ambdós inclosos) o persones treballadores de les cooperatives de treball associat que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors/es per compte propi el dia que va sortir el Reial decret 463/2020, de 14 de març. Així mateix, han de complir els requisits següents:

 • Que la seva activitat hagi quedat suspesa o que la seva facturació s’hagi reduït al menys en un 75% respecte al semestre anterior. En el cas de produccions de caràcter estacional, aquest percentatge haurà de ser en relació a la facturació en els mesos de campanya de producció anteriors; en el cas dels treballadors CNAE en relació als últims 12 mesos.
 • Estar al corrent de pagament en Seguretat Social. En cas que hi hagi deute, l’Administració convidarà al pagament per a regularitzar la situació i tenir dret a la prestació.
 • No haver tramitat la baixa en el Règim de la Seguretat Social corresponent.
Acreditar la reducció d’ingressos

Per demostrar aquesta reducció dràstica de l’activitat, el Criteri 5/2020 emès per la Seguretat Social especifica que la documentació a aportar inclou una declaració jurada de la persona autònoma, juntament amb una còpia de la informació comptable que justifiqui el minvament dels ingressos. També recordem que els autònoms o autònomes que tributen l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) pel règim d’estimació directa hauran de presentar:

 • El llibre diari d’ingressos i despeses en cas de tributar en estimació directa normal.
 • El llibre de vendes en ingressos i el llibre de compres i despeses en cas de tributar en estimació directa simplificada.

Respecte a les persones autònomes que tributen per règim de mòduls i no tenen obligació de registrar la informació comptable, mentre es pugui acreditar aquesta reducció del 75% dels ingressos qualsevol prova de dret serà admesa, tot i que des del l’INSS no han especificat exactament quins documents serien vàlids.

Cal deixar de ser autònom per a beneficiar-se de la prestació?

Cap autònom haurà de donar-se de baixa en Hisenda i en Seguretat Social per a beneficiar-se del cessament d’activitat i de l’exoneració de quotes compatible amb la prestació. Si ja has tramitat la baixa no podràs accedir a la prestació.

Per tant, tots els autònoms que sol·licitin el cessament temporal d’activitat veuran suspès el pagament de la quota però, atès que segueixen d’alta en el Règim d’Autònoms, continuaran cotitzant.

Una vegada aclarit que no cal deixar de ser autònom per a accedir a aquesta prestació extraordinària, es buiden una altra dels dubtes habituals sobre el cessament d’activitat: la seva compatibilització amb la tarifa plana i altres bonificacions de la quota d’autònoms sempre que es mantingui l’activitat.

Termini i entitat gestora per a la tramitació la prestació per cessament temporal d’activitat

Les Mútues col·laboradores de la Seguretat Social són les entitats responsables de la gestió de la prestació. Per tant, has de posar-te en contacte amb la teva Mútua per a sol·licitar la prestació per cessament d’activitat. Des d’allí et donaran directrius per a la seva tramitació.

El termini de presentació de la sol·licitud serà fins l’últim dia del mes següent al que es produeixi la finalització de l’estat d’alarma. Si desconeixes quina és la teva Mútua revisa el teu document d’alta com a autònom/a.

Quantitat i durada de la prestació

La quantitat de la prestació serà equivalent al 70% de la base reguladora per la qual l’autònom/a ha cotitzat de forma continuada en els dotze mesos anteriors al cessament.

Com a màxim, la persona beneficiària cobrarà el 175% de l’Indicador Públic de Rendes d’Efectes Múltiples (IPREM) excepte en els casos en els quals aquest/a tingui un o més fills al seu càrrec; en aquest cas, cobrarà com a màxim el 200% o el 225% d’aquest indicador. Per altra banda, la quantitat mínima a cobrar serà el 80% o el 107% en cas de tenir fills/es a càrrec.

Si no s’acredita el període mínim de cotització, la quantia de la prestació serà equivalent al 70% de la base mínima de cotització en el règim que els correspongui per activitat.

La durada d’aquesta prestació és d’un mes, que es renova automàticament fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma.

Reconeixement del dret a cobrar la prestació

 • Si la sol·licitud és per suspensió de l’activitat: es tindrà dret a la prestació des del 14 de març de 2020 fins l’últim dia del mes en el que finalitzi l’estat d’alarma, independentment de la data de la sol·licitud de la prestació.
 • Si la sol·licitud és per motiu de reducció de la facturació: el dret a la prestació es produirà en funció de la data de la sol·licitud, i durarà fins l’últim dia del mes en el que finalitzi l’estat d’alarma:
  • Si es presenta al mes de març o abril: des del 14 de març de 2020.
  • Si es presenta al mes de maig: des de l’1 d’abril de 2020.
  • Si es presenta al mes de juny: des de l’1 de maig de 2020.
Cotització i pagament de la quota durant el període de prestació

El temps de percepció d’aquesta prestació s’entendrà com cotitzat i, per tant, no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat als quals el beneficiari/ària pugui tenir dret en el futur. No obstant, tot i que la cotització es mantingui, la quota d’autònoms no es pagarà, sinó que l’Administració se’n farà càrrec.

Si per incompliment de les condicions no se sol·licita el cessament de l’activitat l’autònom/a haurà de continuar fent front al pagament de la quota.

Canvis futurs

El Reial decret llei deixa en l’aire nombroses qüestions importants com la manera d’acreditar de la reducció dels ingressos, que es veu dificultada en cas d’autònoms/es que tramiten en règim de mòduls; la documentació a aportar en el procediment de sol·licitud o si es perd o no la bonificació a la tarifa plana quan es reprengui l’activitat.

Properament informarem sobre els detalls sobre la flexibilització del cessament d’activitat quan comptem amb les especificacions oportunes perquè puguis encertar en la presa de decisions.

1 comentari

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: